Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. 1. daļas 6. uzd. Daļas saīsināšana. (2010) 1p.
2. 1. daļas 7. uzd. Četrstūru īpašības. (2010) 1p.
3. 1. daļas 8. uzd. Decimāldaļu noapaļošana. (2010) 1p.
4. 1. daļas 9. uzd. Procenti, nezināmā aprēķināšana. (2010) 1p.
5. 1. daļas 10. uzd. Mediāna, viduslīnija trijstūrī. (2010) 1p.
6. 1. daļas 11. uzd. Varbūtības aprēķināšana. (2010) 1p.
7. 1. daļas 12. uzd. Reizināšana ar pakāpi. (2010) 1p.
8. 1. daļas 13. uzd. Reizinātāja ienešana zem kvadrātsaknes. (2010) 2p.