Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 1. uzd. Funkcijas grafika nosaukums. (2010) 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Kvadrātu starpības formula. (2010) 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Vienkārša nevienādību sistēma. (2010) 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Četrstūru veidi. (2010) 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Trapeces īpašības. (2010) 1p.