21p.

Tēmā "Eksāmens latviešu valodā 2012. g." pieejami 14 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.