Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Viedoklis Viedokļa izteikšana. Vērtēšanas kritēriji.
2. Pārspriedums Pārspriedums. Vērtēšanas kritēriji.
3. Runātprasmes pārbaude Runātprasmes pārbaudes vērtēšanas kritēriji. Ieteikumi runas izveidei.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšanas uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Teksta izpratne: jautājumam atbilstošās atbildes izvēle.
2. Lasīšanas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teksta izpratne. Informācijas atrašana tekstā. Atbildes sniegšana prasītajā formā.
3. Lasīšanas uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Kopīgā un atšķirīgā noteikšana.
4. Valodas sistēmas izpratnes uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Ortogrāfijas kļūdu noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots kļūdu labojums.
5. Valodas sistēmas izpratnes uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Teikuma uzbūves noteikšana. Risinājuma soļos dotas varianta teikumu shēmas.
6. Valodas sistēmas izpratnes uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda izteiksmes noteikšana.
7. Darbības vārds pavēles izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda pavēles izteiksmes formu veidošana.
8. Apstākļa vārds teikumā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareiza apstākļa vārda lietojuma noteikšana teikumā.
9. Iesniegums (adresāts) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iesnieguma adresāta uzrakstīšana.
10. Iesniegums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Iesnieguma rakstīšana, izmantojot doto informāciju.
11. Interpunkcijas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos. Risinājuma soļos dota teikuma shēma un teikuma gramatiskais centrs.
12. Interpunkcijas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos. Risinājuma soļos dota teikuma shēma un teikuma gramatiskais centrs.
13. Stilistikas uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Stilistiski nepareizu teikumu noteikšana. Risinājuma soļos dots kļūdaino teikumu labojums.
14. Stilistikas uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Stila kļūdu noteikšana. Risinājuma soļos dots teikuma labojums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens latviešu valodā 9. klasei 2012. g. 00:14:00 vidēja 21p.