Runātprasmes pārbaude
Mutvārdu daļā tiek novērtēta izglītojamo prasme uzstāties ar iepriekš sagatavotu
publisku runu. Eksāmenā drīkst izmantot runas plānu un vizuālo materiālu. Saruna notiek starp pieciem izglītojamajiem (atkarībā no izglītojamo skaita klasē vienas grupas sastāvs var būt mazāks vai lielāks). Aptuvenais laiks starp pieciem izglītojamajiem ir 30 – 40 minūtes.
 
Lai iegūtu maksimālo punktu skaitu, runai jāatbilst šādiem kritērijiem:
SatursFormulē tematu. Runa atbilst tematam. Pamato temata izvēli, pierādot tā nozīmīgumu sev vai sabiedrībai. Saturīgs (vērtīgs, bagāts) stāstījums, izmanto personīgo pieredzi. Informāciju sniedz, atklājot un pamatojot būtisko.
Runas uzbūveSkaidra un precīzi veidota runa (ievads, iztirzājums, nobeigums). Informāciju un uzskatus izklāsta secīgi, ievēro saistījumu starp daļām. Ievēro runas ilgumu.
Vārdu krājums un stilsPlašs vārdu krājums, daudzveidīga teikumu uzbūve. Ievēro valodas kultūras normas. Lieto tēmai un situācijai atbilstošu stilu. Iespējamas dažas pārteikšanās.
Izteikšanās veidsSkaidra vārdu izruna. Piemērots runas ātrums. Maina balss intonācijas, lai uzsvērtu teiktā jēgu.
SaziņaIzsaka savu viedokli par dzirdēto. Prot iesākt, virzīt un pabeigt saziņu. Lai atjaunotu sarunu, izmanto daudzveidīgus jautājumus. Atbild precīzi un pamatoti. Prasmīgi izmanto acu kontaktu, žestus, grimases.
 
Runātprasmes pārbaudē tiek novērtēts gan monologs (16 punkti), gan dialogs (4 punkti). Kopumā runātprasmes daļā iegūstami 20 % no visa darba vērtējuma.
 
Lai  iegūtu labu vērtējumu šajā daļā:
1) izvēlies tēmu, kas tev tiešām ir nozīmīga;
 
Dabas aizsardzība, protams, ir ļoti būtiska, bet esi godīgs - vai tā ir tava ikdiena? Cik daudz tu zini par zaļo dzīvesveidu? Ja tev nāksies visus faktus iemācīties no galvas, uztraukumā vari tos aizmirst, un runa neizdosies.
Izveido to tēmu sarakstu, kas tevi patiešām interesē.
 
2) uzraksti savu runu;
 
Nepaļaujies tikai uz stāstījumu. Noformulē savas domas rakstveidā. Tā tu pamanīsi atkārtošanos, neatbilstošu leksiku, neveiklas konstrukcijas.
 
3) izmēģini savu runu;
 
Ja skolotāja dod iespēju izmēģināt stundā, noteikti nepalaid garām šo iespēju. Dodies uz konsultācijām. Runā ar klasesbiedriem, turklāt dialogu noteikti runā ar dažādiem cilvēkiem. Jautājumi, kurus tev uzdos, palīdzēs saprast, vai neesi savā runā kaut ko aizmirsis.
 
4) ja neesi pārliecināts par runas uzbūvi, ņem palīgā argumentētās esejas uzbūvi.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/programmas/9/latv9.pdf
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2012/9klase/9kl_latviesu_val.pdf