Viedoklis
Eksāmenā vienā uzdevumā tiek prasīts izteikt savu viedokli par kādu konkrētu jautājumu, problēmu u.c.
 
2012. gada eksāmenā viedoklis bija jāizsaka 13. uzdevumā.
 

viedoklis.png

 

Izteiktais viedoklis tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem:

Punkti
Saturs
Stils
Ortogrāfija, interpunkcija (kļūdu skaits)
3

Saturs atbilst tematam. Domas izteiktas plānveidīgi un loģiski, tās ir pamatotas.

Dažādas un stilistiski iederīgas teikumu konstrukcijas. Viegli uztverams teksts. Pieļaujama 1 neprecizitāte vārdu izvēlē.

0
2

Saturs atbilst tematam. Izteiktās domas pamatotas, bet atkārtojas.

Vienveidīgi teikumi. Viena kļūda teksta uzbūvē vai divas stila kļūdas.

1-2
1

Izteikts pretrunīgs viedoklis. Domas nepamatotas vai   haotiskas.

Trīs vai četras stila kļūdas.

3-4
0

Darbs neatbilst tematam. Tekstā paustā doma nav uztverama. Rokraksts nav salasāms.

Piecas un vairāk stila kļūdas.

5 un vairāk

 

Vērtējot darba stilu, vērā tiek ņemtas šādas stila kļūdas:
* nepamatoti un nepareizi novietoti palīgteikumi;
* nepilnīgi, nepabeigti teikumi;
* nepareizi lietots „ka” un „kad”;
* nepamatota personas un laiku maiņa;
* šķīruma un/vai vienojuma saikļu nemotivēts lietojums;
* saturiski neloģisks teikums;
* neloģiska vārdu secība un kļūdas sintaktisko saistījumu izveidē;
* vārdu izvēles un vārdu formas izvēles kļūdas.

Rakstot savu atbildi, noteikti jācenšas rakstīt skaidri un salasāmi, jāizvēlas dažādas uzbūves teikumi, kā arī savs uzrakstītais teksts jāpārlasa un jāpārdomā, vai uzrakstītais ir saprotams arī citiem. Prasītais apjoms ir tikai apmēram 5 - 6 teikumi, tāpēc jācenšas izvairīties no liekvārdības.