Teorija

Uzdevumi

1. Likumu un normatīvo aktu hierarhija I

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Autortiesības I

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Likumu hierarhija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Darba likums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Cilvēktiesību jomas I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Tiesību procesi un procedūras

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Likumu un normatīvo aktu hierarhija II

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Cilvēktiesību pārkāpumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Pienākumi un tiesības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Krimināllikums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Cilvēktiesību jomas II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Bērnu tiesību pārkāpumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Civillikuma četras daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

6
15. Likumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Civillikuma nodaļas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Juridiskie procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Cilvēktiesības

Grūtības pakāpe: vidēja

6
19. Bērnu tiesības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Situācija ar cilvēktiesību pārkāpumiem

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Cilvētiesības I

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Cilvēktiesības II

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem