STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Definīcija I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Pilsoniskā līdzdalība I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Politiskās līdzdalības līmeņi I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Pilsoniskās līdzdalības līmeņi II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Biedrības, fondi, nodibinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Ideoloģijas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Partijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vēlēšanas I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Saziņa ar deputātiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Vēlēšanas II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Vēlēšanas III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Pilsoniskā līdzdalība II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Politiskās ideoloģijas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Profesionālie masu informācijas līdzekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Informācijas līdzekļu veidi I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Viltus ziņas

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Pilsoniskā līdzdalība

Grūtības pakāpe: vidēja

17
2. Vēlēšanas. Politiskās ideoloģijas

Grūtības pakāpe: vidēja

17
3. Informācijas līdzekļu loma pilsoniskajā līdzdalībā

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem