STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Globalizācijas priekšrocības un riski

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Jautājums par Eiropas Savienību

Grūtības pakāpe: zema

1
3. ANO

Grūtības pakāpe: zema

2
4. NATO

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Eiropas Savienība

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Eiropas Savienības dalībvalstis I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Ieguvumi un zaudējumi no globālās pasaules

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Definīcijas

Grūtības pakāpe: augsta

6
9. Starptautiskās organizācijas, globalizācija. Jēdzieni

Grūtības pakāpe: augsta

6
10. Apvienoto Nāciju organizācija

Grūtības pakāpe: augsta

6
11. ANO galvenās iestādes

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Pasaules tirdzniecības organizācijas galvenās iestādes

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Eiropas Padomes galvenās iestādes

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. NATO galvenās iestādes

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Eiropas Savienības struktūra

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Globalizācijas problēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Globalizācijas izaicinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Globalizācija. Antiglobālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

21
2. Pasaules organizācijas ANO un PTO

Grūtības pakāpe: vidēja

25
3. Reģionālās organizācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem