Identitātes jautājums
Globalizācija padara pasauli pārāk vienādu.
Visā pasaulē veikalos piedāvā vienādas preces. Visur skan vienāda mūzika. Kino un televīzijā rāda vienas un tās pašas filmas. Datoros tiek spēlētas vienas un tās pašas spēles. Ieguvējas ir lielās valstis, kuras to visu ražo.
 
icosha Shutterstock.jpg
1. attēlā: Preces un zīmoli visos veikalos ir vienādi
 
Diskusijas ir izraisījušas radikalizāciju, ko no visa vajadzētu pieņemt, ko nē, lai saglabātu vietējās tradīcijas, pat, ja jauninājumi, kuri ienākuši no citām valstīm, dzīvi padara vieglāku, un uzlabo cilvēku sadzīvi.
 
AJSTUDIO PHOTOGRAPHY Shutterstock.jpg
2. attēlā: Globalizācijas iespaidā svarīgi ir saglabāt tradīcijas

Resursu sadales vienlīdzības jautājums
Pasaulē vienmēr ir bijušas bagātas un trūcīgas zemes, jo dabas apstākļi visur nav vienādi. Attīstoties globalizācijai, lielāku peļņu gūst bagātās valstis, kuras strauji modernizējas, attīstās, un pārceļ savas ražotnes uz nabadzīgākām un vājāk attīstītām valstīm, kur iegūst lētus resursus, lētu darbaspēku, turklāt bagāto valstu saražotā produkcija tiek pārdota visā pasaulē par augstu cenu.
 
Anca Milushev Shutterstock.jpg
3. attēlā: Trūcīgās valstis ir nestabilas, nabadzīgas

Valstis trūcīgajās zemēs ir nestabilas, bieži notiek pilsoņu kari, veidojas nedemokrātiski režīmi, plaukst teroristiskas grupas un to organizētas slepkavības.
Trūcīgās valstis nespēj attīstīt izglītību, apkarot noziedzību un terorismu. Tas izraisa bēgļu plūsmas, kas ietekmē visu pasauli.

Drošības jautājums
Globālās saites var izmantot noziedzīgiem mērķiem, piemēram, hibrīdkarā. Par hibrīdkaru sauc kādas valsts slēptu agresiju pret citu valsti. Tā izpaužas caur informācijas kanāliem, iepludinot citā valstī svešas valsts ideoloģiju, organizēti kiberuzbrukumi bankām, elektrības, gāzes uzņēmumiem, informācijas tīkliem un sistēmām.
 
shutterstock_1962967792.jpg

Sociālajos tīklos tiek izplatītas viltus ziņas, komentāri, kas rada negatīvu attieksmi pret pastāvošo varu, politiķiem un viņu pieņemtajiem lēmumiem.
Tiek darīts viss, lai ietekmētu vēlēšanu rezultātus, radītu apjukumu valstī. Izplatot informāciju par viegli šķērsojamām robežām, lētiem lidojumiem, tiek novirzītas bēgļu plūsmas uz šīm valstīm, lai radītu problēmas.