28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Apvienoto Nāciju organizācija (ANO)
Mērķi: nostiprināt mieru un drošību, veicināt valstu draudzīgas attiecības un sadarbību, sniegt atbalstu mazāk progresējošu valstu attīstībai un risināt pasaulei kopīgas problēmas.
Dibināta: 1945. gadā Sanfrancisko (ASV), pārņemot Tautu Savienības funkcijas.
Centri: Ņujorka (ASV), Ženēva (Šveice), Nairobi (Kenija), Vīne (Austrija), Hāga (Nīderlande).
Dalībvalstis: 99% pilntiesīgo pasaules valstu, 193 valstis (2021. gada dati).
Latvija ANO iestājās 1991. gadā, pēc neatkarības atjaunošanas (pirms okupācijas no 1921. gada līdz 1940. gadam bija Tautu Savienībā).
 
Apvienotās Nācijas tika izveidotas 1945. gada 26. jūnijā, kad Sanfrancisko konferences laikā sākotnējo dalībvalstu delegācijas parakstīja ANO statūtus. Savukārt par tās oficiālo dibināšanu uzskata 1945. gada 24. oktobri, kad visu sākotnējo dalībvalstu valdības ratificēja ANO statūtus. Par ANO priekšteci var uzskatīt Tautu Savienību. 
 
Latvijas sūtnis Vašingtonā Alfrēds Bīlmanis 1942. gada 4. janvārī nosūtīja notu ASV valsts sekretāram, kurā Latvijas tautas vārdā deklarēja, ka Latvija pilnīgi atbalsta  Apvienoto Nāciju deklarācijas principus, izsaka tās solidaritāti un apsola visu iespējamo palīdzību attiecībā uz uzvaras lietu pār nacistisko Vāciju. Notā bija prasīts, lai šis paziņojums Latvijas tautas vārdā tiktu iekļauts deklarācijā, ko parakstījušas Apvienotās Nācijas Vašingtonā 1. janvārī, taču ASV administrācija vēlējās izvairīties no jauniem sarežģījumiem attiecībās ar Padomju Savienību, ko radītu Latvijas pievienošanās ANO.
Tādēļ Latviju kopā ar Igauniju un Lietuvu ANO uzņēma tikai pēc to pilnīgas neatkarības atjaunošanas 1991. gada septembrī.
Latvija iestājās ANO 1991. gada 14. septembrī. Latvijai ir divas pārstāvniecības ANO – Ņujorkā un Ženēvā. 
 
ANO galvenās iestādes
 
YCUZD_230112_4930_shēma_1.png
 
Apvienoto Nāciju Organizācijas galvenā mītne atrodas Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs.
ANO ir sešas oficiālās valodas: arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valoda.

Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO)
Mērķis: atvieglot starpvalstu tirdzniecību, nosakot kopīgus noteikumus, uzraugot to ievērošanu, kā arī palīdzot dalībvalstīm risināt tirdzniecības strīdus jautājumus.
 
EQRoy Shutterstock.jpg
2. attēlā: PTO ēka Ženēvā, Šveicē

Dibināta 1995. gadā (kā turpinājums 1947. gadā noslēgtajam līgumam par tarifiem (muitu) un tirdzniecību).
Latvija PTO iestājās 1999. gada 10. februārī
Centrs: Ženēva (Šveice)
Dalībvalstis 164 jeb 89% no pilntiesīgo pasaules valstu.
 
PTO pirmsākumi ir 1947. gadā noslēgtā Vispārējā vienošanās par tirdzniecību un tarifiem (GATT), ar ko tika uzsākta daudzpusējās tirdzniecības liberalizācija un tarifu mazināšana. PTO tika izveidota 1995. gadā. Šobrīd PTO līgumi un vienošanās regulē jomas, kas skar, piemēram, preču tirdzniecību, pakalpojumu tirdzniecību, lauksaimniecību produktu tirdzniecību, sanitāro pasākumu piemērošanu, tirdzniecības tehnisko barjeru novēršanu, muitas vērtības noteikšanu, subsīdijas un kompensācijas pasākumus, iekšējā tirgus aizsargpasākumus un tirdzniecības veicināšanu.
 
PTO galvenās iestādes
 
YCUZD_230112_4930_shēma_2.png