Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Globalizācija Teorijas tēma par globalizācijas ieguvumiem un riskiem, starpvalstu sadarbības iespējām saimnieciskajā, politiskajā, kultūras, zinātnes u.c. jomās.
2. Antiglobālisti Teorijas tēma, kura parāda pretējas tendences globālismam- antiglobālismu.
3. Starptautiskās organizācijas: ANO, PTO Teorijas tēmā iekļauta pamatinformācija par ANO, ES, EP, PTO, NATO.
4. Reģionālās organizācijas: Eiropas Padome, Eiropas Savienība, NATO Teorijas tēma par starptautiskajām organizācijām ES un NATO
5. Globalizācijas ieguvumi Teorijas tēma, kura atklāj globalizācijas ieguvumus saimniecības, kultūras un informācijas jomās.
6. Globalizācijas izaicinājumi Aprakstīti globalizācijas izaicinājumi – identitātes saglabāšana, kiberkara draudi, valstu nevienlīdzīgā attīstība. Teorijas tēma.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Globalizācijas priekšrocības un riski 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izglītojamais apzinās globalizācijas neviennozīmīgo lomu, spēj analītiski izvērtēt riskus un ieguvumus.
2. Jautājums par Eiropas Savienību 2. izziņas līmenis zema 1p. Uzdevumā iekļauti dažādi jautājumi par Eiropas Savienību. Zina ES vēsturi, dalībvalstis.
3. ANO 2. izziņas līmenis zema 2p. Uzdevumā iekļauti dažādi jautājumi par ANO.
4. NATO 2. izziņas līmenis zema 1p. Uzdevumā iekļauti dažādi jautājumi par NATO.
5. Eiropas Savienība 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Izglītojamais ir apguvis tēmu par starptautisko organizāciju uzdevumiem un funkcijām, spēj tās nosaukt, pielietot esošās zināšanas.
6. Eiropas Savienības dalībvalstis I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izglītojamais zina, kuras ir ES dalībvalstis un kuras nav ES dalībvalstis.
7. Ieguvumi un zaudējumi no globālās pasaules 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dažādi jautājumi par lielākajām starptautiskajām organizācijām,
8. Definīcijas 2. izziņas līmenis augsta 6p. Uzdevumā iekļauti tēmā izmantotie jēdzieni un to skaidrojums. Izglītojamais ir apguvis jēdzienus un spēj tos atpazīt un lietot.
9. Starptautiskās organizācijas, globalizācija. Jēdzieni 2. izziņas līmenis augsta 6p. Izglītojamais zina globalizācijas definīciju, izprot starptautiskās sadarbības jēdzienu, orientējās starptautiskajās organizācijās.
10. Apvienoto Nāciju organizācija 2. izziņas līmenis augsta 6p. Izglītojamais ir apguvis tēmu par starptautisko organizāciju uzdevumiem un funkcijām, spēj tās nosaukt, pielietot esošās zināšanas.
11. ANO galvenās iestādes 2. izziņas līmenis augsta 2p. Izglītojamais pārzina Apvienoto Nāciju organizācijas galvenās iestādes, zina to uzdevumus un funkcijas.
12. Pasaules tirdzniecības organizācijas galvenās iestādes 2. izziņas līmenis augsta 3p. Izglītojamais pārzina Pasaules Tirdzniecības organizācijas galvenās iestādes, zina to uzdevumus un funkcijas.
13. Eiropas Padomes galvenās iestādes 2. izziņas līmenis augsta 3p. Izglītojamais pārzina Eiropas Padomes galvenās iestādes, zina to uzdevumus un funkcijas.
14. NATO galvenās iestādes 2. izziņas līmenis augsta 3p. Izglītojamais pārzina NATO galvenās iestādes, zina to uzdevumus un funkcijas.
15. Eiropas Savienības struktūra 2. izziņas līmenis augsta 3p. Izglītojamais pārzina Eiropas Savienības organizācijas galvenās iestādes, zina to uzdevumus un funkcijas.
16. Globalizācijas problēmas 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Globalizācija rada virkni problēmu jeb risku, izglītojamie prot šos riskus identificēt.
17. Globalizācijas izaicinājumi 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Analizējot mēdijus, izglītojamais veido priekšstatus par globalizācijas radītajiem izaicinājumiem, ekonomikas problēmām.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eiropas Savienības dalībvalstis II Citi vidēja 2p. Izglītojamais zina, kuras ir ES dalībvalstis un kuras nav ES dalībvalstis.
2. ANO, NATO un ES Citi vidēja 2p. Dažādi jautājumi par lielākajām starptautiskajām organizācijām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Globalizācija. Antiglobālisms 00:20:00 vidēja 21p. Izglītojamais orientējas terninos, jēdzienos, izprot globalizācijas procesus, to lomu cilvēces attīstībā. Antiglobāisms, kā pretēja kustība globālismam.
2. Pasaules organizācijas ANO un PTO 00:20:00 vidēja 25p. Izglītojamais izprot pasaules organizāciju nozīmi globālajā pasaulē, pārzina organizāciju uzbūvi un funkcijas.
3. Reģionālās organizācijas 00:20:00 vidēja 21p. Izglītojamais izprot reģionālo organizāciju lomu noteiktu reģionu attīstībā un starpvalstu attiecību veidošanā. EP, ES, NATO- organizāciju uzbūve, mērķi, funkcijas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Globalizācija 00:40:00 vidēja 47p. Izglītojamais orientējas terninos, jēdzienos, izprot globalizācijas procesus, to lomu cilvēces attīstībā, izprot pasaules organizāciju nozīmi globālajā pasaulē, izprot reģionālo organizāciju lomu noteiktu reģionu attīstībā un starpvalstu attiecību veidošanā, pārzina organizāciju uzbūvi un funkcijas. Antiglobāisms, kā pretēja kustība globālismam.