Amerikāņu sabiedriskās politikas speciāliste Šerija Arenšteina (1930 – 1997) iedalīja cilvēkus astoņās pakāpēs, pēc viņu pilsoniskās līdzdalības.

1. pakāpe: Manipulētie. Šo grupu veido cilvēki, kuriem faktiski nav sava viedokļa, jo viņi neizprot sabiedrībā notiekošo, vai nevēlas tajā iedziļināties.
Šos cilvēkus politiķi piesaista ar dažādiem solījumiem, kam šie cilvēki tic.

2. pakāpe: Pārliecinātie. Grupu veido cilvēki, kuriem ir savs viedoklis, bet viņi nezina, kā panākt, lai tas tiktu ņemts vērā. Politiķi šos cilvēkus cenšas pārliecināt, ka tieši viņu problēmas atrisinās. Šie cilvēki paļaujas, jo paši savas problēmas risināt neprot.
 
shutterstock_181374215.jpg
 
3. pakāpe: Informētie. Tie ir cilvēki, kuri aktīvi seko līdzi notiekošajam, bet iegūto informāciju neizmanto, lai risinātu savas problēmas. Politiķi labprāt atbild uz viņu jautājumiem, sniedz informāciju, jo jūt, ka tādā veidā var iegūt šo cilvēku atbalstu. Tomēr šo cilvēku problēmas politiķi pat negrasās risināt.

 4. pakāpe: Padomdevēji. Šie cilvēki labprāt izsaka politiķiem priekšlikumus, bet neseko to izpildei, jo nezina, kā tas darāms. Politiķi viņus uzklausa, lai parādītu, ka viņu viedoklis tos interesē, bet ieteikumos neiedziļinās un ātri tos aizmirst.
 
shutterstock_196274315.jpg

5. pakāpe: Pārstāvji. Grupu veido cilvēki, kuri tiek iekļauti politiskās aktivitātēs, bet reti iesaistās un aizstāv grupas viedokli. Politiķi šos cilvēkus aicina pat uz dažādām sanāksmēm, lai to sabiedrības grupu, kuru viņi pārstāv, padarītu par saviem atbalstītājiem, tomēr viņu vajadzības politiķi neņem vērā.

6. pakāpe: Partneri. Tie ir cilvēki, kuri ir piekrituši atbalstīt kādu norisi, ja tiks īstenotas viņu idejas. Politiķi cenšas īstenot šo cilvēku idejas, lai nezaudētu atbalstu.

7. pakāpe: Delegāti. Šie cilvēki ir gatavi darboties kā politiķi, lai panāktu savu ideju īstenošanu. Ar šiem cilvēkiem politiķi rēķinās, cenšas viņus piesaistīt un uzklausīt.
 
shutterstock_1904773462.jpg

8. pakāpe: Kontrolieri. Grupu veido cilvēki, kuri regulāri seko līdzi notikumiem sabiedrībā un prasa solījumu īstenošanu. Ar savu neatlaidību viņi panāk, ka to idejas iespēju robežās tiek īstenotas.

Politiku var mēģināt ietekmēt ikviens sabiedrības loceklis, tomēr veiksmīgāk tas notiek, ja cilvēki apvienojas organizācijās. Pašvaldības, valsts, Eiropas Savienības politiku organizācijas var ietekmēt tieši vai netieši.