4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Kopš pastāv valsts, pastāv valsts vara. Vēstures gaita liecina, ka vara var vērsties pret sabiedrības interesēm, ja sabiedrība to nekontrolē. Valsti veido aktīvi pilsoņi. Aktīvi pilsoņi pēta problēmas. Aktīvi pilsoņi risina problēmas. Demokrātiskās valstīs svarīga ir pilsoniskā līdzdalība, valsts pilsoņu piedalīšanās svarīgu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā.
 
AJSTUDIO PHOTOGRAPHY Shutterstock.jpg
1. attēls: Piedalīties vēlēšanās – pilsoņa pienākums
 
To var realizēt piedaloties vēlēšanās, referendumos, parakstu vākšanās, piedalīšanās politiskajās partijās, nevalstiskajās organizācijās, sabiedriskajās apspriešanās, politiskajās debatēs, piketos, ielu gājienos, streikos, demonstrācijās, akcijās, zibakcijās.
 
 Gints Ivuskans  Shutterstock.jpg
2. attēls: Pedagogu mītiņš par cienīgu atalgojumu
 
Labs veids, kā iesaistīties pilsoniskajā līdzdalībā ir iesniegums, vēstule, e-pasts valsts iestāžu amatpersonai, Eiropas pilsoņa iniciatīva, brīvprātīgais darbs, skolēnu pašpārvalde, jauniešu dome, viedokļa izteikšana internetā par aktuāliem jautājumiem vietējā sabiedrībā vai valstī, rakstu komentēšana, diskusijas forumos, blogi.
 
 Girts Ragelis Shutterstock.jpg
3. attēls: Demonstrācija
 
Tā, kā demokrātijas vērtība ir brīvības, nevienu pilsoni nevar piespiest sekot norisēm valstī un tajās piedalīties. Tomēr ikvienam ir jāapzinās, ka bezdarbībai ir sekas. Tā dod iespēju rīkoties citiem, un pieņemt lēmumus, kuri nav sabiedrības interesēs.
Pilsoniskā līdzdalība ir iedzīvotāju gatavība risināt sabiedrībai nozīmīgus jautājumus. Pilsoniskās līdzdalība var būt formāla un neformāla.
Referendums ir pilsoņu nobalsošana, atbalstot vai noraidot kādu priekšlikumu, kas ir saistoša valsts vadītājiem un iedzīvotājiem.
Pikets ir pasākums, kurā neliela cilvēku daļa pauž savu viedokli ar plakātiem, lozungiem vai citiem simboliskiem atribūtiem.
Demonstrācija (gājiens) ir pārvietošanās pa ceļiem, ielām, laukumiem, kuras laikā dalībnieki pauž savu viedokli ar plakātiem, lozungiem un citiem simboliskiem atribūtiem.
Sapulce (mītiņš) ir lielākas cilvēku grupas tikšanās, kuras laikā sakot runas, izmantojot plakātus, lozungus un citus atribūtus, tā dalībnieki pauž savu viedokli.
Zibakcija, flešmobs (angļu: flash mob) ir cilvēku grupa, kas pēkšņi sanāk kopā publiskā vietā, īsu laika sprīdi veic neierastu darbību un pēc tam ātri izklīst.