Teorija

Uzdevumi

1. Apzīmējoši vārdi latviešu godos I

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Apzīmējoši vārdi latviešu godos II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Latviešu gadskārtu ieražas I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Nošu raksta analīze latviešu tautas dziesmās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Latviešu gadskārtu ieražas II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Apdziedāšanās dziesmas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Postfolklora I

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Folkloras pārmantojamība

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Folklorai veltīti festivāli

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Refrēns

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Burdona daudzbalsība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Folkloras raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

11
13. Postfolklora II

Grūtības pakāpe: augsta

10

Testi

1. Ģimenes godi un gadskārtu svētki I

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Ģimenes godi un gadskārtu svētki II

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem