Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģimenes godi Teorijas materiālā dota pamata informācija par 3 latviešu godiem - krustabām, vedībām un bedībām.
2. Latviešu gadskārtu ieražas Teorijas aprakstā dota pamatinformācija par 8 latviešu gadskārtām, par galvenajām svinēšanas tradīcijām un mūzikas lomu tajās.
3. Apdziedāšanās un apdziedāšana Teorijas materiālā aprakstītas 3 tēmas: Godu balss, apdziedāšanās un apdziedāšana, sniedzot pamata informāciju par tām.
4. Folklora un postfolklora Materiāls par folkloru apskata, ko tā ietver, tās raksturojošās pazīmes, saistību ar tautas un tradicionālo mūziku. Postfokloras aprakstā sniegta informācija par žanra raksturojumu un iekļauti 3 muzikāli video.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apzīmējoši vārdi latviešu godos I 2. izziņas līmenis zema 2 p. Pirmajā jautājumā dota ltdz. četrrinde ar vārdiem, kas piedien latviešu godiem. Skolēnam šis apzīmējošais vārds ir jāatrod. Papildjautājumā jāatbild - ar kuriem godiem tas ir saistīts.
2. Apzīmējoši vārdi latviešu godos II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevuma 2 jautājumi ir saistīti ar latviešu godos lietotiem apzīmējošiem vārdiem.
3. Latviešu gadskārtu ieražas I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 1. jautājumā no piedāvātajām dienām izvēlēties gadskārtu ieražu dienu. Papildjautājumā skolēnam ir jāatzīmē - starp kuriem diviem citiem gadskārtu ieražu svētkiem tiek svinēti 1. jautājumā minētie gadskārtu ieražu svētki.
4. Nošu raksta analīze latviešu tautas dziesmās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots 3 ltdz. nošu materiāls. Tajā jāatpazīst tonalitāte, jānorāda tās atpazīšanas zīmes, kā arī nošu rakstā jāsameklē, kādā tempā un noskaņā ir izpildāma dziesma.
5. Latviešu gadskārtu ieražas II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumā dotas 3 atšķirīgas tematikas latviešu tautasdziesmas, starp kurām jāatrod četrrinde, kas stāsta par latviešu gadskārtu ieražām. Papildjautājumā jāsameklē rindiņa, kas tieši vēsta par konkrētiem svētkiem.
6. Apdziedāšanās dziesmas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāanalizē apdziedāšanās latviešu tautasdziesma. Četrrindē skolēnam jāatrod tēls, kuru tā apdzied, bet papildjautājums veltīts ķircinošā, izzobojošā teksta sameklēšanai.
7. Postfolklora I 2. izziņas līmenis zema 2 p. 1. jautājums – termina "postfolklora" skaidrojums. Papildjautājumā jāatbild – kādus mūzikas instrumentus izmanto, muzicējot postfolkloras žanrā.
8. Folkloras pārmantojamība 1. izziņas līmenis zema 2 p. No piedāvātajiem atbilžu variantiem skolēnam jāizvēlas īstais atbildēt - ko nozīmē pārmantot folkloru mutvārdos. Papildjautājumā jāsniedz atbilde - vai mūsdienās var rasties jauni muzikālās folkloras piemēri?
9. Folklorai veltīti festivāli 1. izziņas līmenis zema 2 p. Starp 4 piedāvātiem festivāliem, skolēniem jāatmin 2, kuri ir saistīti ar folkloru: bērnu un jauniešu folkloras festivāls "Pulkā eimu, pulkā teku" un Starptautiskais folkloras festivāls "Baltica".
10. Refrēns 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevums balstīts uz termina"refrēns" izskaidrošanu. Papildjautājumā skolēnam jāatrod 3 ziemas un 1 pavasara saulgriežiem atbilstošs refrēns.
11. Burdona daudzbalsība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevums balstīts uz izpildītāju apzīmējošajiem vārdiem burdona daudzbalsībā. Papildjautājumā jānosaka burdona melodijas veids.
12. Folkloras raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 11 p. Uzdevumā iekļauta informācija par folkloru no tēmas "Folklora un postfolklora".
13. Postfolklora II 3. izziņas līmenis augsta 10 p. Uzdevums balstīts uz visu iekļauto materiālu teorijas "Postfolklora" aprakstā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klausīšanās – burdona daudzbalsība Citi vidēja 2 p. Uzdevumā doti 3 latviešu mūzikas ieraksti, kurus klausoties ir jāatpazīst burdona daudzbalsība. Papildjautājumā jāatrod viena no burdona dziedāšanas pazīmēm - gari vilktā skaņa "ē".

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģimenes godi un gadskārtu svētki I 00:20:00 vidēja 15 p. Testa jautājumos ir ietverta apkopotā informācija no visiem dotajiem teorijas materiāliem.
2. Ģimenes godi un gadskārtu svētki II 00:20:00 vidēja 14 p. Testa jautājumos ir ietverta apkopotā informācija no visiem dotajiem teorijas materiāliem.