Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Apzīmējoši vārdi latviešu godos I 2p.
2. Folkloras pārmantojamība 2p.
3. Klausīšanās – burdona daudzbalsība 2p.
4. Latviešu gadskārtu ieražas I 2p.
5. Mūzikas instrumenti latviešu godos un gadskārtu ieražu svētkos 2p.
6. Apdziedāšanās dziesmas 2p.
7. Nošu raksta analīze latviešu tautas dziesmās 3p.