Teorija

Uzdevumi

1. Termini - literatūras un mūzikas žanri

Grūtības pakāpe: zema

5
2. L.t.dz. "Pūt, vējiņi" teksta izpratne

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Senatne

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Termini - mūzikas izteiksmes līdzekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. L.t.dz. "Pūt, vējiņi"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Reps

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. L.t.dz. "Es izjāju prūšu zemi" - teksta analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Jurjānu A. dziesmas "Nevis slinkojot un pūstot" - 2. un 3. pants

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Jurjānu A. dziesmas "Nevis slinkojot un pūstot" teksta izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Dziesma "Atmostas Baltija" I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. E. Melngailis, Rainis "Senatne"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Termini

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Teksta un mūzikas mijiedarbe I

Grūtības pakāpe: vidēja

22
2. Teksta un mūzikas mijiedarbe II

Grūtības pakāpe: vidēja

23

Materiāli skolotājiem