Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teksta nozīme mūzikas satura atklāsmē Teorijā sniegts vispārējs mūzikas un teksta savstarpējās saistības svarīguma apraksts. Ievietoti dziesmu "Atmostas Baltija", "Nevis slinkojot un pūstot", "Senatne"video / audio ar nelielu aprakstu. Ievietota arī I.Ziedoņa epifānija "Ar naktstauriņiem" un sniegata epifānijas žanra definīcija.
2. Reps, bītboks un hiphops Teorijā sniegta pamata informācija un video piemēri repam, bītboksam un hiphopam.
3. Noderīgo lietu stūrītis - patriotiskās latviešu dziesmas Noderīgo lietu stūrītī iekļauti 13 patriotisko latviešu dziesmu video.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Termini - literatūras un mūzikas žanri 1. izziņas līmenis zema 5 p. Uzdevumā skolēnam jāatrod pareizais termins/skaidrojums vārdiem: dzeja, tautasdziesma, patriotiska dziesma, kora dziesma un epifānija.
2. L.t.dz. "Pūt, vējiņi" teksta izpratne 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dziesmas "Pūt, vējiņi" tekstā teikts "Aizdzen mani Kurzemē". Šis ir starppriekšmetu - mūzikas un ģeogrāfijas uzdevums, kurā skolēnam ir jāatrod 2 apdzīvotas vietas Kurzemē (uzdevumā nav teikts, ka uz šīm vietām puisis dodas ar laivu).
3. Senatne 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Darbs ar tekstu dziesmā "Senatne". Skolēnam jāsavieno dziesmas divrindes ar tām atbilstošo galveno domu.
4. Termini - mūzikas izteiksmes līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Uzdevums pārbauda un nostiprina pamata zināšanas par mūzikas valodas elementiem: ritms, taktsmērs, raksturs, kā arī iekļauj izvēles atbildes par tonalitātēm Fa mažors, Do mažors.
5. L.t.dz. "Pūt, vējiņi" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevums balstīts uz dziesmas "Pūt, vējiņi" teksta izpratni. Skolēnam jāizprot dziesmas galvenā doma, kā arī jāsaskata teksta jēga dažādos dziesmas pantos.
6. Reps 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Uzdevumā jāatrod 3 repu raksturojošas īpašības. Teorijā ir iekļauts video par repa izmantošanu patritosikā dziesmā "Atmostas Baltija". Papildjautājumā skolēnam vaicāts par repa pielietošanu patriotiskā vai svinīgā dziesmā, šūpuļdziesmā un himnā.
7. L.t.dz. "Es izjāju prūšu zemi" - teksta analīze 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzdevums balstīts uz 3 faktiem dziesmas tekstā: 1." koklēdams" - skolēnam jāzin mūzikas instrumenta veids; 2. prūšu zeme - vispārīgas zināšanas par šīs teritorijas pastāvēšanu mūsdienās; 3. līgava - iemesls, kādēļ puisim bija jāatgriežas Latvijā.
8. Jurjānu A. dziesmas "Nevis slinkojot un pūstot" - 2. un 3. pants 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 1. jautājumā skolēnam jāizprot dziesmas tekstā minētā metafora "zelta kvieši". Papildjautājums balstīts uz vārdu "pelavas". Skolēnam jāizskaidro, ar ko tās ir saistitas.
9. Jurjānu A. dziesmas "Nevis slinkojot un pūstot" teksta izpratne 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Uzdevumā dots dziesmas "Nevis slinkojot un pūstot" teksts. Skolēnam jāatrod pareizā atbilde, kas raksturo galveno domu katrā dziesmas pantā.
10. Dziesma "Atmostas Baltija" I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevums balstīts uz dziesmas piedziedājumu. Tajā ietverti 4 jautājumi: 1. saklausīt dziedot uzsvērtos vārdu Baltija un tās valstis; 2. atšifrēt tekstā pieminētos vārdus "trīs māsas"; 3. saklausīt, kādā secībā pieminētas Baltijas valstis; 4. saprast, ka dziesmā ir domāta Baltijas jūra.
11. E. Melngailis, Rainis "Senatne" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevuma 4 jautājumos tiek skarti 4 vārdi no dziesmas teksta: niedols - prasīts tā skaidrojums; laumas - viņu piederības vieta; bāri - vārda skaidrojums un pilskalns - jautāts tā izveidošanās veids.
12. Termini 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Jautājums sevī iekļauj 4 mūzikas valodas elementus - tonalitāte, skaņkārta, melodija un temps. Kā arī prasa zināt repa un bītboksa pamata skaidrojumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dziesmas "Nevis slinkojot un pūstot" 1. pants Citi augsta 3 p. Uzdevums balstīts uz dziesmas "Nevis slinkojot un pūstot" 1. panta teksta izpratni.
2. Dziesma "Atmostas Baltija" II Citi augsta 2 p. 1. jautājums - klausoties jāatpazīst dziesmas "Atmostas Baltija" panta melodija (ierakstā skan tā atskaņojums latviešu valodā). 2. jautājums prasa skolēnam uzrakstīt akcijas "Baltijas ceļš" dalībvalstis.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta un mūzikas mijiedarbe I 00:30:00 vidēja 22 p. Testā ir iekļauti tēmā ievietotie uzdevumi.
2. Teksta un mūzikas mijiedarbe II 00:30:00 vidēja 23 p. Testā iekļauti tēmā ievietotie uzdevumi.