Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Divu skaitļu starpība
2. Divu skaitļu attiecība
3. Piemērs ar divu nezināmo attiecību un starpību Izmantojot mainīgo x. Divu skaitļu attiecība ir 3, bet starpība ir 10
4. Piemērs ar divu nezināmo summa un attiecību Izmantojot mainīgo x. Sadali skaitli 48 divās daļās tā, lai viena no tām būtu 3 reizes mazāka par otru!

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Divu skaitļu starpība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles
2. Atkārtojums. Divu skaitļu attiecība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles
3. Nezināmo summa un attiecība. Skaitļi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atbilžu izvēle. Viena daļa n reizes lielāka/mazāka par otru
4. Nezināmo summa un attiecība tekstā I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sadala skaitli m divās daļās tā, lai viena daļa būtu a reizes lielāka nekā otra. m ir līdz 100
5. Nezināmo summa un attiecība tekstā II 2. izziņas līmenis vidēja 5,5 p. Strukturēts uzdevums. Lielajā kastē n reizes vairāk nekā mazajā
6. Nezināmo summa un attiecība tekstā III 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pirmdien veica n reizes vairāk km nekā otrdien, zināms viss ceļš
7. Laukuma sadalīšana attiecībā 1:n 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dota summa un attiecība
8. Taisnstūra laukums un sadalīšana attiecībā n:1 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Dots taisnstūra garums un platums. Dota laukumu attiecība
9. Summas sadalīšana attiecībā n:m 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Dots konfekšu skaits un attiecība. Skaidrots, ko nozīmē attiecība
10. Nezināmo starpība un attiecība. Skaitļi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atbilžu izvēle. Viena daļa n reizes lielāka/mazāka par otru, dota starpība
11. Nezināmo starpība un attiecība tekstā I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dota skaitļu starpība un attiecība
12. Nezināmo starpība un attiecība tekstā II 3. izziņas līmenis augsta 4 p. 3 darbības. Dota skaitļu starpība un attiecības vērtība
13. Nezināmo starpība un attiecība tekstā III 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nauda. 3 darbības. Dota skaitļu starpība un attiecības vērtība
14. Nezināmo summa un starpība. Skaitļi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atbilžu izvēle
15. Nezināmo summa un starpība tekstā I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Parādīti 2 risinājumi (ar vienādojumu un ar spriedumiem)
16. Nezināmo summa un starpība tekstā II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Parādīti 2 risinājumi (ar vienādojumu un ar spriedumiem)
17. Nezināmo summa un dalījums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Divu skaitļu summa ir m, bet dalījums ir b. Cik liels ir katrs skaitlis?
18. Garums, platums un perimetrs 3. izziņas līmenis augsta 4 p. 4 darbības. Taisnstūra garums par a vairāk jeb b reižu vairāk nekā platums. Perimetra aprēķināšana
19. Summas sadalīšana 3 nevienādās daļās I 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Skaitļa sadalīšana 3 daļās, ja viena daļa dota mazāka par pārējām. 3 darbības. Līdz 200
20. Summas sadalīšana trīs nevienādās daļās II 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. 2 risināšanas metodes
21. Nezināma summa. Procenti I 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Vienādojuma sastādīšana. Procenti no nezināmā
22. Nezināma summa. Procenti II 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Ir bērzi un liepas. Bērzu ir par 30% visu koku vairāk nekā liepu. Cik parkā ir bērzu, ja liepas ir 28?
23. Nezināma summa. Procenti III 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Skaitli M sadala divos saskaitāmos tā, ka viens saskaitāmais ir par 18 jeb par 6% visa skaitļa mazāk nekā otrs saskaitāmais.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nezināmo summa un attiecība 00:00:00 vidēja 12 p. Vienādojuma sastādīšana (x)
2. Nezināmo starpība un attiecība 00:00:00 vidēja 8 p. Vienādojuma sastādīšana (x)
3. Nezināmo attiecība un procenti 00:00:00 vidēja 13 p. Vienādojuma sastādīšana (x)
4. Nezināmo summa un starpība 00:00:00 vidēja 9 p. Diva veida risinājums