Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Divu skaitļu starpība
2. Divu skaitļu attiecība
3. Piemērs ar divu nezināmo attiecību un starpību Izmantojot mainīgo x. Divu skaitļu attiecība ir 3, bet starpība ir 10
4. Piemērs ar divu nezināmo summa un attiecību Izmantojot mainīgo x. Sadali skaitli 48 divās daļās tā, lai viena no tām būtu 3 reizes mazāka par otru!

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Divu skaitļu starpība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbilžu izvēles
2. Atkārtojums. Divu skaitļu attiecība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbilžu izvēles
3. Nezināmo summa un attiecība. Skaitļi 1. izziņas līmenis zema 1p. Atbilžu izvēle. Viena daļa n reizes lielāka/mazāka par otru
4. Nezināmo summa un attiecība tekstā I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sadala skaitli m divās daļās tā, lai viena daļa būtu a reizes lielāka nekā otra. m ir līdz 100
5. Nezināmo summa un attiecība tekstā II 2. izziņas līmenis vidēja 5,5p. Strukturēts uzdevums. Lielajā kastē n reizes vairāk nekā mazajā
6. Nezināmo summa un attiecība tekstā III 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pirmdien veica n reizes vairāk km nekā otrdien, zināms viss ceļš
7. Laukuma sadalīšana attiecībā 1:n 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Dota summa un attiecība
8. Taisnstūra laukums un sadalīšana attiecībā n:1 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Dots taisnstūra garums un platums. Dota laukumu attiecība
9. Summas sadalīšana attiecībā n:m 3. izziņas līmenis augsta 4p. Dots konfekšu skaits un attiecība. Skaidrots, ko nozīmē attiecība
10. Nezināmo starpība un attiecība. Skaitļi 1. izziņas līmenis zema 1p. Atbilžu izvēle. Viena daļa n reizes lielāka/mazāka par otru, dota starpība
11. Nezināmo starpība un attiecība tekstā I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Dota skaitļu starpība un attiecība
12. Nezināmo starpība un attiecība tekstā II 3. izziņas līmenis augsta 4p. 3 darbības. Dota skaitļu starpība un attiecības vērtība
13. Nezināmo starpība un attiecība tekstā III 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nauda. 3 darbības. Dota skaitļu starpība un attiecības vērtība
14. Nezināmo summa un starpība. Skaitļi 1. izziņas līmenis zema 1p. Atbilžu izvēle
15. Nezināmo summa un starpība tekstā I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Parādīti 2 risinājumi (ar vienādojumu un ar spriedumiem)
16. Nezināmo summa un starpība tekstā II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Parādīti 2 risinājumi (ar vienādojumu un ar spriedumiem)
17. Nezināmo summa un dalījums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Divu skaitļu summa ir m, bet dalījums ir b. Cik liels ir katrs skaitlis?
18. Garums, platums un perimetrs 3. izziņas līmenis augsta 4p. 4 darbības. Taisnstūra garums par a vairāk jeb b reižu vairāk nekā platums. Perimetra aprēķināšana
19. Summas sadalīšana 3 nevienādās daļās I 3. izziņas līmenis augsta 5p. Skaitļa sadalīšana 3 daļās, ja viena daļa dota mazāka par pārējām. 3 darbības. Līdz 200
20. Summas sadalīšana trīs nevienādās daļās II 3. izziņas līmenis vidēja 6p. 2 risināšanas metodes
21. Nezināma summa. Procenti I 3. izziņas līmenis augsta 4p. Vienādojuma sastādīšana. Procenti no nezināmā
22. Nezināma summa. Procenti II 3. izziņas līmenis augsta 4,5p. Ir bērzi un liepas. Bērzu ir par 30% visu koku vairāk nekā liepu. Cik parkā ir bērzu, ja liepas ir 28?
23. Nezināma summa. Procenti III 3. izziņas līmenis augsta 5p. Skaitli M sadala divos saskaitāmos tā, ka viens saskaitāmais ir par 18 jeb par 6% visa skaitļa mazāk nekā otrs saskaitāmais.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nezināmo summa un attiecība 00:00:00 vidēja 12p. Vienādojuma sastādīšana (x)
2. Nezināmo starpība un attiecība 00:00:00 vidēja 8p. Vienādojuma sastādīšana (x)
3. Nezināmo attiecība un procenti 00:00:00 vidēja 13p. Vienādojuma sastādīšana (x)
4. Nezināmo summa un starpība 00:00:00 vidēja 9p. Diva veida risinājums