Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Summa un attiecība tekstā 3p.
2. Nezināmo summa un dalījums 3p.
3. Skaita iespējamība, dalot daļās 2p.
4. Summas sadalīšana attiecībā n:m 4p.