Skaitli, kas izsaka, par cik viens skaitlis lielāks nekā otrs, sauc par abu skaitļu starpību.
Piemēram, ja šokolāde ir par \(60\) centiem dārgāka nekā cepumu paciņa, tas nozīmē, ka cenu starpība ir \(60\) centi.
 
Piemēram, ja nogrieznis \(AB\) ir par \(4\) vienībām garāks nekā nogrieznis \(MK\), tad nogriežņu \(AB\) un \(MK\) starpība ir \(4\) vienības.
Var arī teikt, ka nogrieznis \(MK\) ir par \(4\) vienībām īsāks nekā nogrieznis \(AB\).
 
attt1131.png
 
Ja doti divi skaitļi \(20\) un \(16\), tad var teikt, ka
  • šo skaitļu starpība ir \(4\);
  • pirmais skaitlis ir par \(4\) lielāks nekā otrais skaitlis;
  • otrais skaitlis ir par \(4\) mazāks nekā pirmais skaitlis.
Piemērs:
Uzdevums: nosaukt divus skaitļus, kuru starpība ir \(13\).
  
Tātad jāatrod tādus skaitļus, lai viens būtu par \(13\) lielāks nekā otrs, vai otrādi - viens būtu par \(13\) mazāks nekā otrs.
Ja nezināmos skaitļus apzīmētu ar burtiem \(a\) un \(b\), kur \(a\) ir lielākais skaitlis, tad varētu uzrakstīt šādas vienādības:
  • \(a-b=13\);
  • \(a=13+b\);
  • \(b=a-13\).
Skaitļi, kuru starpība ir \(13\), varētu būt, piemēram:
  • \(1\) un \(14\),
  • \(15\) un \(28\),
  • \(100\) un \(113\),
  • un vēl bezgalīgi daudz iespēju.