Skaitli, kurš izsaka, cik reižu viens skaitlis ir lielāks nekā otrs, sauc par abu skaitļu attiecību.
Var arī teikt, ka attiecības jēdzienu lieto skaitļu salīdzināšanai, lai noskaidrotu, cik reižu viens skaitlis ir lielāks par otru skaitli.
 
Ja ir divu skaitļu attiecība ir \(5\), tas nozīmē, ka viens no skaitļiem ir \(5\) reizes lielāks nekā otrs vai arī viens no skaitļiem ir \(5\) reizes mazāks nekā otrs.
 
Ja mazāko no skaitļiem apzīmē ar burtu \(x\), tad lielāko no skaitļiem var pierakstīt kā \(5x\).
 
attt1131.png
Ja dots, ka nogriežņu \(AB\) un \(MK\) attiecība ir \(3\) (\(AB : MK = 3\)), tas nozīmē, ka nogrieznis \(AB\) ir \(3\) reizes garāks par nogriezni \(MK\).
 
Ja \(MK=x\), tad \(AB=3x\).
 
 
Nosauc divus skaitļus, kuru attiecība ir \(7\).
 
Tātad atrodi tādus skaitļus, kur viens skaitlis ir \(7\) reizes lielāks par otru.
Tādi skaitļi ir, piemēram, \(5\) un \(35\) vai \(10\) un \(70\).
 
Nezināmo summu, starpību un attiecību jāpazīst un jāprot pierakstīt, risinot teksta uzdevumus.