Teorija

Iepazīsties ar piemēru, kā risina teksta uzdevumus, kuros dota nezināmo summa un attiecība.
 
Parasti teksta uzdevumā nav skaidri pateikts, ka dota kādu lielumu summa. Tas ir jāizsecina pašam.
Piemēram:
  • tētis par kurpēm un žaketi samaksāja \(120\) eiro (žaketes un kurpju cenu summa ir \(120\)), 
  • no plūmēm un cukura ieguva \(10\) kg džemu (plūmju un cukura masu summa \(10\)), 
  • skaitlis \(50\) sadalīts divās daļās (divu skaitļu summa \(50\)).
Piemērs:
Sadali skaitli \(48\) divās daļās tā, lai viena no tām būtu \(3\) reizes mazāka par otru!
 
Ievēro, ka dalīšana ar skaitli \(3\) neko nedos, jo mums nav prasīts \(48\) sadalīt trīs vienādās daļās.
 
Uzdevumā ir dota nezināmo summa (viss skaitlis \(48\)) un attiecība (viens no nezināmiem ir \(3\) reizes mazāks par otru).
 
Apzīmēsim mazāko no skaitļiem ar \(x\).
 
\(x\) ... mazākais skaitlis
\(3x\) ... lielākais skaitlis
\(3x+x=4x\) ... abu nezināmo summa
Pēc dotā, summa ir viss skaitlis \(48\).
\(4x=48\) 
\(x=48:4=12\) (mazākais skaitlis)
\(3x=3·12=36\) (lielākais skaitlis)
 
Atbilde. Skaitļi ir \(12\) un \(36\).
 
Pārbaude.
\(12 + 36 = 48\) (skaitļu summa)
\(36:3=12\) (skaitļu attiecība)