7p.

Tēmā "Kvadrātvienādojums un augstāku pakāpju vienādojumi" pieejami 4 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.