Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Logaritma jēdziens
2. Decimāllogaritms logaritms pie bāzes 10
3. Naturāllogaritms Logaritma bāze e
4. Logaritmiskā funkcija un tās īpašības

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpei atbilstošais logaritms 1. izziņas līmenis zema 1p. Izteiksmes pārveidošana par logaritmu.
2. Logaritmam atbilstoša pakāpe 1. izziņas līmenis zema 1p. Izteiksmes pārveidošana par logaritmu.
3. Logaritma vērtība, veseli skaitļi 1. izziņas līmenis zema 1p. Logaritma aprēķināšana. Veseli skaitļi.
4. Logaritms no daļas 1. izziņas līmenis zema 1p. Logaritma aprēķināšana. Logaritmē daļu, ja bāze ir vesels skaitlis.
5. Logaritms no decimāldaļas 1. izziņas līmenis zema 1p. Logaritma aprēķināšana. Logaritmē decimāldaļu, ja bāze ir vesels skaitlis.
6. Vienkāršs decimāllogaritms 1. izziņas līmenis zema 1p. Decimāllogaritma aprēķināšana
7. Decimāllogaritma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p.
8. Pakāpe un logaritms 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieluma izteikšana
9. Logaritmu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
10. Logaritma bāzes noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 2p.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logaritma salīdzināšana ar 0 (2019.g. eksāmens) Citi zema 1p. Bāze 2, mainās skaitlis, no kā rēķina logaritmu. 1.daļas 6. uzd.
2. Logaritma definīcija (2018.g. eksāmens) Citi zema 1p. Atpazīst logaritma definīciju. 1. daļas 2. uzd.
3. Decimāllogaritma pieraksts (2015. g. eksāmens) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
4. Logaritma grafiks (2013. g. eksāmens) Citi vidēja 6p. 12. klases eksāmens matemātikā 2. daļa
5. Logaritmiskās un eksponentfunkcijas grafika atpazīšana (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Eksāmena 1. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logaritma aprēķināšana 00:00:00 vidēja 4p. Aprēķina logaritma vērtības
2. Eksponentfunkcija un logaritmiskā funkcija 00:10:00 vidēja 4p. Pārbaudi, vai pazīsti un proti pielietot eksponentfunkciju un logaritmisko funkciju!