Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

4p.
1. Logaritmiskās un eksponentfunkcijas grafika atpazīšana (2009. g. eksāmens) 1p.
2. Eksponentfunkcijas noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks 2p.
3. Pakāpe un logaritms 1p.