ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Skaitļa logaritmu, ja bāze ir skaitlis \(e\), sauc par šī skaitļa naturāllogaritmu (naturālo logaritmu).
Naturālā logaritma pierakstā bāzi nenorāda:
logeb=lnb.
 
Skaitlis \(e\) ir augstākajā matemātikā bieži lietota konstante - iracionāls skaitlis, \(e=2,71828...\)
Piemērs:
Aprēķini natulāllogaritmus
lne=1,joe1=eln1=0,joe0=1
Skaitļu naturāllogaritmus atrod, izmantojot kalkulatoru vai tabulas. Tie galvenokārt ir iracionāli skaitļi. Parasti šo logaritmu vērtības izsaka kā galīgas decimāldaļas ar vairākiem cipariem aiz komata.
Piemēram,
ln2=0,69314717...ln35=3,555348...