Skaitļa logaritmu, ja bāze ir skaitlis \(e\), sauc par šī skaitļa naturāllogaritmu (naturālo logaritmu).
Naturālā logaritma pierakstā bāzi nenorāda:
logeb=lnb.
 
Skaitlis \(e\) ir augstākajā matemātikā bieži lietota konstante - iracionāls skaitlis, \(e=2,71828...\)
Piemērs:
Aprēķini natulāllogaritmus
lne=1,joe1=eln1=0,joe0=1
Skaitļu naturāllogaritmus atrod, izmantojot kalkulatoru vai tabulas. Tie galvenokārt ir iracionāli skaitļi. Parasti šo logaritmu vērtības izsaka kā galīgas decimāldaļas ar vairākiem cipariem aiz komata.
Piemēram,
ln2=0,69314717...ln35=3,555348...
 
Atsauce:
Matemātika 10.klasei /Evija Slokenberga, Inga France, Ilze France. -Rīga : Lielvārds, 2009. – 279 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 138.-140.lpp.