Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sakarības starp lielumiem Tieši proporcionāli lielumi, apgriezti proporcionāli lielumi, teksta uzdevumu piemēri.
2. Proporcijas definīcija un pamatīpašība Proporcijas definīcija un pamatīpašība.
3. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana.
4. Proporciju izmantošana procentu uzdevumos Proporciju izmantošana procentu uzdevumos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcionāli lielumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kuri ir tieši proporcionāli lielumi.
2. Apgriezti proporcionālu lielumu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kuri ir apgriezti proporcionāli lielumi.
3. Tieši proporcionāli lielumi tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aizpilda tabulu, kurā doti tieši proporcionāli lielumi.
4. Apgriezti proporcionāli lielumi tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aizpilda tabulu, kurā doti apgriezti proporcionāli lielumi.
5. Proporcijas pārbaude 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, vai dotā vienādība ir patiesa.
6. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina proporcijas nezināmo locekli. Veseli skaitļi, x atrodas saucējā.
7. Proporcija teksta uzdevumā par dzēriena pagatavošanu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrisina situāciju uzdevumu, kurā dota attiecība.
8. Proporcija procentuālās attiecības uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Nosaka, par cik procentiem viens lielums ir lielāks/mazāks par otru.
9. Proporcija uzdevumā par kausējumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina nezināmos lielumus uzdevumā par sakausējumiem.
10. Proporcija kartē 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka attālumu, ja zināms kartes mērogs un izmēri kartē.
11. Proporcija procentu uzdevumā par cenām 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina preces cenu pēc atlaides.
12. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina proporcijas nezināmo locekli. Veseli skaitļi, x atrodas skaitītājā.
13. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana III 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka proporcijas nezināmo locekli.
14. Kartes mēroga noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka kartes mērogu, ja dots attālums kartē un attālums dabā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcijas procentu uzdevumā ar diagrammu Citi vidēja 5 p. Atrisina proporcijas procentu uzdevumu ar diagrammu (2013).
2. Proporcija situāciju uzdevumā par kustību (2013) Citi augsta 3 p. Atrisina situāciju uzdevumu par kustību (2013).
3. Proporcijas nezināmais loceklis (2014) Citi zema 1 p. Nosaka proporcijas nezināmo locekli (2014).
4. Proporcijas nezināmais loceklis (2013) Citi vidēja 1 p. Aprēķina proporcijas nezināmo locekli (2013).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcijas pārbaude Citi vidēja 2 p. Nosaka, vai proporcija ir patiesa.
2. Uzcenojuma aprēķināšana ar proporciju Citi vidēja 1 p. Aprēķina preces uzcenojuma procentus.
3. Procenti un apgrieztā proporcionalitāte teksta uzdevumā Citi augsta 4 p. Atrisina situāciju uzdevumu par procentiem un apgriezto proporcionalitāti.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcionāli lielumi 00:15:00 vidēja 10 p. Demonstrē zināšanas un prasmes noteikt proporcionālus lielumus.
2. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana 00:30:00 vidēja 10 p. Demonstrē prasmi aprēķināt proporcijas nezināmo locekli.
3. Proporcijas lietošana uzdevumu atrisināšanā 00:30:00 augsta 14 p. Demonstrē prasmi, lietot proporciju sarežģītu uzdevumu atrisināšanā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcijas pamatīpašība 00:20:00 vidēja 8 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par proporcijas pamatīpašību un tās lietošanu.
2. Proporcijas lietošana situāciju uzdevumu atrisināšanā 00:30:00 vidēja 10 p. Demonstrē prasmi atrisināt situāciju uzdevumu, izmantojot proporciju.