Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sakarības starp lielumiem Tieši proporcionāli lielumi, apgriezti proporcionāli lielumi, teksta uzdevumu piemēri.
2. Proporcijas definīcija un pamatīpašība Proporcijas definīcija un pamatīpašība.
3. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana.
4. Proporciju izmantošana procentu uzdevumos Proporciju izmantošana procentu uzdevumos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcionāli lielumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kuri ir tieši proporcionāli lielumi.
2. Apgriezti proporcionālu lielumu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kuri ir apgriezti proporcionāli lielumi.
3. Tieši proporcionāli lielumi tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aizpilda tabulu, kurā doti tieši proporcionāli lielumi.
4. Apgriezti proporcionāli lielumi tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aizpilda tabulu, kurā doti apgriezti proporcionāli lielumi.
5. Proporcijas pārbaude 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka, vai dotā vienādība ir patiesa.
6. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina proporcijas nezināmo locekli. Veseli skaitļi, x atrodas saucējā.
7. Proporcija teksta uzdevumā par dzēriena pagatavošanu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrisina situāciju uzdevumu, kurā dota attiecība.
8. Proporcija procentuālās attiecības uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 4p. Nosaka, par cik procentiem viens lielums ir lielāks/mazāks par otru.
9. Proporcija uzdevumā par kausējumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina nezināmos lielumus uzdevumā par sakausējumiem.
10. Proporcija kartē 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka attālumu, ja zināms kartes mērogs un izmēri kartē.
11. Proporcija procentu uzdevumā par cenām 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina preces cenu pēc atlaides.
12. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina proporcijas nezināmo locekli. Veseli skaitļi, x atrodas skaitītājā.
13. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana III 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka proporcijas nezināmo locekli.
14. Kartes mēroga noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaka kartes mērogu, ja dots attālums kartē un attālums dabā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcijas procentu uzdevumā ar diagrammu Citi vidēja 5p. Atrisina proporcijas procentu uzdevumu ar diagrammu (2013).
2. Proporcija situāciju uzdevumā par kustību (2013) Citi augsta 3p. Atrisina situāciju uzdevumu par kustību (2013).
3. Proporcijas nezināmais loceklis (2014) Citi zema 1p. Nosaka proporcijas nezināmo locekli (2014).
4. Proporcijas nezināmais loceklis (2013) Citi vidēja 1p. Aprēķina proporcijas nezināmo locekli (2013).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcijas pārbaude Citi vidēja 2p. Nosaka, vai proporcija ir patiesa.
2. Uzcenojuma aprēķināšana ar proporciju Citi vidēja 1p. Aprēķina preces uzcenojuma procentus.
3. Procenti un apgrieztā proporcionalitāte teksta uzdevumā Citi augsta 4p. Atrisina situāciju uzdevumu par procentiem un apgriezto proporcionalitāti.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcionāli lielumi 00:15:00 vidēja 10p. Demonstrē zināšanas un prasmes noteikt proporcionālus lielumus.
2. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana 00:30:00 vidēja 10p. Demonstrē prasmi aprēķināt proporcijas nezināmo locekli.
3. Proporcijas lietošana uzdevumu atrisināšanā 00:30:00 augsta 14p. Demonstrē prasmi, lietot proporciju sarežģītu uzdevumu atrisināšanā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcijas pamatīpašība 00:20:00 vidēja 8p. Demonstrē zināšanas un prasmes par proporcijas pamatīpašību un tās lietošanu.
2. Proporcijas lietošana situāciju uzdevumu atrisināšanā 00:30:00 vidēja 10p. Demonstrē prasmi atrisināt situāciju uzdevumu, izmantojot proporciju.