"Visu, ko iespējams izmērīt un izteikt ar noteiktu skaitli (t.i., piekārtot kādu skaitlisku vērtību), sauc par lielumiem."
 
"Ja, mainot viena lieluma skaitlisko vērtību, mainās arī otra lieluma skaitliskā vērtība, tad saka, starp šiem lielumiem pastāv sakarība jeb tie ir atkarīgi lielumi."
 
Piemēram, starp kvadrāta laukumu un gaisa temperatūru verandā sakarība nepastāv, tie nav atkarīgi lielumi.
 
Starp kvadrāta laukumu un šī paša kvadrāta malu pastāv sakarība - jo garāka kvadrāta mala, jo lielāks kvadrāta laukums.
 
Temperatūra verandā un gaisa temperatūra laukā ir atkarīgi lielumi, jo zemāka temperatūra laukā, jo zemāka temperatūra verandā.
 "Par tieši proporcionāliem lielumiem sauc tādus lielumus, kuru starpā pastāv sakarība- palielinoties vienam lielumam, tikpat reižu palielinās otrs lielums."
Uzdevumus par tieši proporcionāliem lielumiem var risināt ar proporciju.
Piemērs:
Trīs burtnīcas maksā \(60\) eiro centus. Cik maksā \(5\) burtnīcas?
 
Burtnīcu skaits un cena par tām, ir tieši proporcionāli lielumi. Jo vairāk burtnīcu, jo vairāk tās kopā maksā.
 
\(3 b\) … \(60\) eiro centi
\(5 b\) … \(x\) eiro centi
 
x=5603=100 (eiro centi)
 
Atbilde: \(5\) burtnīcas maksās \(100\) eiro centus jeb \(1\) eiro. 
"Par apgriezti proporcionāliem lielumiem sauc tādus lielumus, kuru starpā pastāv sakarība- palielinoties vienam lielumam, tikpat reižu samazinās otrs lielums." 
Uzdevumus par apgriezti proporcionāliem lielumiem var atrisināt pakāpeniski, ar jautājumiem. 
Piemērs:
Kārlis par savu naudu var nopirkt \(8\) konfektes, kas maksā \(12\) eiro centus gabalā. Cik konfekšu Kārlis varētu nopirkt, ja konfektes cenu samazinātu par \(4\) eiro centiem?
  
Pēc uzdevuma var noteikt, ka konfekšu skaits un vienas konfektes cena ir apgriezti proporcionāli lielumi. Jo lielāks konfekšu skaits, jo mazāka vienas konfektes cena (palielinoties vienam lielumam, tikpat reižu samazinās otrs lielums).  
 
1) Cik naudas ir Kārlim?
\(8\cdot 12 = 96\) (eiro centi)
 
2) Cik maksātu viena konfekte, ja samazinātu cenu?
\(12 - 4 = 8\) (eiro centi)
 
3) Cik konfekšu Kārlis varētu nopirkt, ja samazinātu cenu?
\(96 : 8 = 12\) (konf.)
  
Atbilde: Kārlis varētu nopirkt \(12\) konfektes.