Proporcijas pamatīpašība: jebkuras proporcijas vidējo locekļu reizinājums ir vienāds ar proporcijas malējo locekļu reizinājumu.
 
Ja dota proporcija ab=cd, tad bc=ad
 
Proporcijas pamatīpašību izmanto nezināmā locekļa aprēķināšanā.
  
Piemērs:
Aprēķināt nezināmo y
  
   310=y6   
 
Pēc proporcijas pamatīpašības ir spēkā vienādība: 
 10y=36 Lai aprēķinātu nezināmo y, dala ar reizinātāju 10  
 
 y=363105y=95 
Var iegaumēt jau gatavu nezināmā aprēķināšanas kārtulu:   
Lai aprēķinātu daļas veidā uzrakstītas proporcijas nezināmo locekli,
jāreizina tie divi skaitļi, kas ir zināmi un pa diagonāli novietoti viens otram pretim, un jādala ar skaitli, kas pa diagonāli atrodas pretim nezināmajam proporcijas loceklim.
 
Piemērs:
Aprēķināt nezināmo x
 
   12x=45
  
   12x=45        
Zināmie skaitļi 12 un 5 pa diagonāli novietoti viens otram pretim,
bet skaitlis 4 ir pretim nezināmajam x.
 
x=123541x=15