Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pirms Atmodas sākuma Padomju ikdienas dzīves raksturojums – 70. gadu beigas, 80. gadi.
2. Divas kultūras Kultūras neviennozīmīgums padomju okupācijas apstākļos.
3. Pārmaiņu sākums PSRS, ietekme Baltijā PSRS kursa maiņa un tā saikne ar procesiem Baltijas republikās.
4. Atmodu veicinoši procesi 1986.- 1987.g. 1986. un 1987. gada notikumi, kuriem bija loma sabiedrības aktivizēšanā pārmaiņām.
5. Atmodas procesi 1988.gada pirmajā pusē Nozīmīgākie 1988. gada procesi, kuru gaitā aktivizējās aizvien plašāka sabiedrība, paplašinājās brīvības robežas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Analizē vēstures literatūru 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē prasmi analizēt vēstures avotus, salīdzināt, secināt.
2. Raksturo attēla vēstījumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Rosina uzmanību, pilnveido prasmi iedziļināties vizuālā vēstures avota detaļās.
3. Atbildi jautājumus par tekstu 3. izziņas līmenis augsta 5p. Pilnveido prasmi veidot loģiskus spriedumus, analizējot tekstu un izvēloties pareizos jēdzienus.
4. Analizē attēla informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Veicina prasmi veidot loģiskus spriedumus, analizējot vizuālo vēstures avotu.
5. Nosaki vēstures avota informāciju 3. izziņas līmenis augsta 2p. Rosina prasmi analizēt, vērtēt informāciju, veikt loģiskus spriedumus.
6. Atbildi jautājumus par karikatūru 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme vērtēt karikatūras informāciju, saikni ar dzīves formām.
7. Labo vēstures sagrozījumus tekstā 3. izziņas līmenis augsta 5p. Sekmē kritisko domāšanu, prasmi noteikt ideoloģijas ietekmētus formulējumus.
8. Izvērtē gleznas vēstījumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido prasmi analizēt vizuālos tēlus, formulēt vēstījuma nozīmi.
9. Analizē vēstures avotu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido prasmi uztvert tekstu.
10. Nosaki mākslas tēlu simboliku 3. izziņas līmenis augsta 1p. Sekmē prasmi saskatīt mākslas simboliku, zemtekstu vēstījumu.
11. Nosaki personībai atbilstošo raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aktualizē vēstures personību nozīmes izpratni, zināšanas.
12. Nosaki mākslas tēlu simboliku 3. izziņas līmenis augsta 1p. Attīsta valodas lietojumu; sekmē prasmi saskatīt mākslas simboliku, vēstījumu.
13. Raksturo attēla saturu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi izvērtēt vizuālo avotu, noteikt pareizo formulējumu, identificējot loģikas, jēdzieniskās kļūdas.
14. Atbildi jautājumu par notikumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina vēstures faktu, personību zināšanas.
15. Izvērtē vēstures avotu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pilnveido prasmi analizēt rakstītos avotus; nostiprina vēstures zināšanas.
16. Saisti vizuālo un rakstīto avotu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Veicina izpratni par kultūras nozīmi; pilnveido prasmi analizēt vizuālos un rakstītos avotus, nosakot vienojošo.
17. Nosaki pareizos apgalvojumus 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē zināšanu nostiprināšanu, kritisko domāšanu.
18. Atlasi faktus par personībām 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nostiprina faktu pārzināšanu, personību zināšanas.
19. Atbildi jautājumu par vēstures avota tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido prasmi analizēt tekstu, pilnveido valodas lietojumu - formulējumu dažādību.
20. Papildini tekstu par Atmodas procesiem 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Papildina zināšanas par Latvijas simboliem, nostiprina jēdzienu lietojumu.
21. Analizē vizuālā avota informāciju 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pilnveido prasmes darbam ar vizuālo vēstures avotu, sekmē procesu izpratni.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Padomju režīma ideoloģija un stagnācija 00:00:00 vidēja 14p. Testā apkopoti uzdevumi par padomju laika līderiem, ideoloģiju un stagnāciju pirms Atmodas.
2. Ideoloģijas un kultūras brīvības izpausmes stagnācijas laikā 00:00:00 vidēja 15p. Testā apkopoti uzdevumi par dažādām kultūras jomām, ar to saistīto cilvēku uzdrīkstēšanos.
3. PSRS uzsāktās reformas un to ietekmes sākums 00:00:00 vidēja 17p. Testā apkopoti uzdevumi par PSRS uzsākto jauno politiku, tās lomu Atmodas procesu sākuma notikumos.
4. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 25p. Testā apkopoti uzdevumi hronoloģiskā secībā - par pāreju no stagnācijas uz Atmodas sākumu.