17. jūnijs - VĒSTURE
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pirms Atmodas sākuma Padomju ikdienas dzīves raksturojums – 70. gadu beigas, 80. gadi.
2. Divas kultūras Kultūras neviennozīmīgums padomju okupācijas apstākļos.
3. Pārmaiņu sākums PSRS, ietekme Baltijā PSRS kursa maiņa un tā saikne ar procesiem Baltijas republikās.
4. Atmodu veicinoši procesi 1986.- 1987.g. 1986. un 1987. gada notikumi, kuriem bija loma sabiedrības aktivizēšanā pārmaiņām.
5. Atmodas procesi 1988.gada pirmajā pusē Nozīmīgākie 1988. gada procesi, kuru gaitā aktivizējās aizvien plašāka sabiedrība, paplašinājās brīvības robežas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Analizē vēstures literatūru 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē prasmi analizēt vēstures avotus, salīdzināt, secināt.
2. Raksturo attēla vēstījumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Rosina uzmanību, pilnveido prasmi iedziļināties vizuālā vēstures avota detaļās.
3. Atbildi jautājumus par tekstu 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Pilnveido prasmi veidot loģiskus spriedumus, analizējot tekstu un izvēloties pareizos jēdzienus.
4. Analizē attēla informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veicina prasmi veidot loģiskus spriedumus, analizējot vizuālo vēstures avotu.
5. Nosaki vēstures avota informāciju 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Rosina prasmi analizēt, vērtēt informāciju, veikt loģiskus spriedumus.
6. Atbildi jautājumus par karikatūru 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prasme vērtēt karikatūras informāciju, saikni ar dzīves formām.
7. Labo vēstures sagrozījumus tekstā 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Sekmē kritisko domāšanu, prasmi noteikt ideoloģijas ietekmētus formulējumus.
8. Izvērtē gleznas vēstījumu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnveido prasmi analizēt vizuālos tēlus, formulēt vēstījuma nozīmi.
9. Analizē vēstures avotu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi uztvert tekstu.
10. Nosaki mākslas tēlu simboliku 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē prasmi saskatīt mākslas simboliku, zemtekstu vēstījumu.
11. Nosaki personībai atbilstošo raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aktualizē vēstures personību nozīmes izpratni, zināšanas.
12. Nosaki mākslas tēlu simboliku 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Attīsta valodas lietojumu; sekmē prasmi saskatīt mākslas simboliku, vēstījumu.
13. Raksturo attēla saturu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi izvērtēt vizuālo avotu, noteikt pareizo formulējumu, identificējot loģikas, jēdzieniskās kļūdas.
14. Atbildi jautājumu par notikumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina vēstures faktu, personību zināšanas.
15. Izvērtē vēstures avotu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pilnveido prasmi analizēt rakstītos avotus; nostiprina vēstures zināšanas.
16. Saisti vizuālo un rakstīto avotu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Veicina izpratni par kultūras nozīmi; pilnveido prasmi analizēt vizuālos un rakstītos avotus, nosakot vienojošo.
17. Nosaki pareizos apgalvojumus 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē zināšanu nostiprināšanu, kritisko domāšanu.
18. Atlasi faktus par personībām 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nostiprina faktu pārzināšanu, personību zināšanas.
19. Atbildi jautājumu par vēstures avota tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi analizēt tekstu, pilnveido valodas lietojumu - formulējumu dažādību.
20. Papildini tekstu par Atmodas procesiem 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Papildina zināšanas par Latvijas simboliem, nostiprina jēdzienu lietojumu.
21. Analizē vizuālā avota informāciju 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pilnveido prasmes darbam ar vizuālo vēstures avotu, sekmē procesu izpratni.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Padomju režīma ideoloģija un stagnācija 00:00:00 vidēja 14 p. Testā apkopoti uzdevumi par padomju laika līderiem, ideoloģiju un stagnāciju pirms Atmodas.
2. Ideoloģijas un kultūras brīvības izpausmes stagnācijas laikā 00:00:00 vidēja 15 p. Testā apkopoti uzdevumi par dažādām kultūras jomām, ar to saistīto cilvēku uzdrīkstēšanos.
3. PSRS uzsāktās reformas un to ietekmes sākums 00:00:00 vidēja 17 p. Testā apkopoti uzdevumi par PSRS uzsākto jauno politiku, tās lomu Atmodas procesu sākuma notikumos.
4. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 25 p. Testā apkopoti uzdevumi hronoloģiskā secībā - par pāreju no stagnācijas uz Atmodas sākumu.