Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Analizē vēstures literatūru 2p.
2. Atbildi jautājumus par tekstu 5p.
3. Atbildi jautājumus par karikatūru 1p.
4. Nosaki vēstures avota informāciju 2p.
5. Nosaki mākslas tēlu simboliku 1p.
6. Raksturo attēla saturu 1p.
7. Saisti vizuālo un rakstīto avotu 3p.