Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Nosaki jēdzienu nozīmi 1p.
2. Raksturo attēla vēstījumu 1p.
3. Analizē attēla informāciju 1p.
4. Labo vēstures sagrozījumus tekstā 5p.
5. Atbildi jautājumus par karikatūru 1p.
6. Izvērtē gleznas vēstījumu 2p.
7. Analizē vēstures avotu 1p.
8. Nosaki personībai atbilstošo raksturojumu 2p.