Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

25p.
1. Analizē vēstures literatūru 2p.
2. Labo vēstures sagrozījumus tekstā 5p.
3. Analizē vēstures avotu 1p.
4. Nosaki mākslas tēlu simboliku 1p.
5. Atbildi jautājumu par notikumiem 1p.
6. Atbildi jautājumus par tekstu 5p.
7. Nosaki pareizos apgalvojumus 3p.
8. Atbildi jautājumu par vēstures avota tekstu 1p.
9. Papildini tekstu par Atmodas procesiem 6p.