Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Cīņa par varu 1919. gada pirmajā pusē Sarkanās armijas uzbrukums, padomju vara Latvijā; draudi Pagaidu valdībai; A. Niedras valdība.
2. Brīvības cīņas 1919. gada pirmajā pusē Pretuzbrukuma sākums lieliniekiem, Rīgas atbrīvošana; Ziemeļlatvijas brigāde; Cēsu kaujas; Strazdumuižas pamiers.
3. Bermontiāde Bermonta armija; uzbrukums Rīgai, Rīgas atbrīvošana; Lāčplēša diena.
4. Brīvības cīņu noslēgums Kaujas par Latgali, lielinieku padzīšana; miera līgums ar Padomju Krieviju; notikumu kopsavilkums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumus par padomju varu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
2. Izvērtē apgalvojumus par lieliniekiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
3. Pēti J. Vācieša viedokli 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, sekmē kritisko domāšanu.
4. Nosaki valdību vadītāju nostāju 1919. gadā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Papildina zināšanas, analīzes prasmes.
5. Nosaki personību 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par personībām.
6. Papildini tekstu par lieliniekiem 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Papildina, nostiprina zināšanas, izpratni.
7. Nosaki skaidroto jēdzienu 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
8. Raksturo kartes informāciju 3. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas par varām.
9. Nosaki personību Brīvības cīņās 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par personībām.
10. Pēti vēstures avotu par Rīgas atbrīvošanu 1919.g. 1. pusē 3. izziņas līmenis zema 2 p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
11. Papildini tekstu par Cēsu kaujām 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē izpratni, asociatīvo spriedumu veidošanu.
12. Grupē faktus un viedokļus par Brīvības cīņām 1919.g. 1. pusē 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina prasmi grupēt, zināšanas.
13. Pēti vizuālo avotu par Brīvības cīņām 1919.g. 1. pusē 2. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē prasmi secināt pēc vizuālās informācijas.
14. Atbildi jautājumus par Latvijas armiju 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
15. Nosaki personību Bermontiādes laikā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina zināšanas par personībām, sekmē teksta analīzes prasmi.
16. Izvērtē apgalvojumus par bermontiešiem 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Sekmē lasītprasmi, nostiprina zināšanas.
17. Analizē kartoshēmās Brīvības cīņu posmus 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Pārbauda prasmi vienot kartoshēmu un tekstu informāciju.
18. Papildini tekstu par Rīgas aizstāvēšanu 2. izziņas līmenis vidēja 9 p. Sekmē izpratni par notikumiem, sabiedrības lomu.
19. Atbildi jautājumus par Latgales atbrīvošanu 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
20. Raksturo Latvijas armijas grūtības 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Nostiprina izpratni par cīņām.
21. Grupē jautājumu risinājumus 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina prasmi grupēt, zināšanas.
22. Pēti viedokli par miera līgumu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
23. Saisti Brīvības cīņu attēlu ar to posmu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Pilnveido prasmi vērtēt attēlu informāciju.
24. Raksturo atzinību cīnītājiem 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
25. Grupē Latvijas valstiskuma veidošanās procesus 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina 8. klases kursa hronoloģijas pārzināšanu.
26. Saisti attēlu ar aprakstu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi vērtēt 8. klases kursa attēlu informāciju.
27. Analizē Latvijas pieminekļu vēsturi 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina zināšanas, izpratni par režīmu ietekmi uz vēstures liecībām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cīņa par varu 1919. gada 1. pusē 00:40:00 vidēja 20 p. Padomju vara, tās politika, tautas attieksme; provāciskā valdība; trīs varas Latvijā.
2. Brīvības cīņas 1919. gada 1. pusē 00:40:00 vidēja 14 p. Karojošo spēku izvietojums; Kurzemes atbrīvošana, Rīgas atbrīvošana; Cēsu kaujas; personības.
3. Bermontiāde 00:40:00 vidēja 23 p. Latvijas armija; Bermonta armijas izveide, mērķi; Rīgas aizstāvēšana, cīņu nozīme.
4. Brīvības cīņu noslēgums 00:50:00 vidēja 19 p. Latgales atbrīvošana, grūtības Latgalē; miera līgums ar Padomju Krieviju; svētku un atceres dienas.
5. Brīvības cīņas 00:50:00 vidēja 32 p. Tēmas uzdevumu apkopojums.
6. Latviešu tautas ceļš uz valsti 00:50:00 vidēja 19 p. 8. klases kursa tēmu apkopojums.