18.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Palīgteikumu veidi pēc nozīmes Palīgteikumu veidi pēc nozīmes (ievadītājvārdi, jautājumi, atrašanās vieta teikumā). Shēmu zīmēšana, norādot palīgteikuma jautājumu.
2. Teikuma priekšmeta palīgteikums Teikuma priekšmeta palīgteikums (atrašanās vieta teikumā, ievadītājvārdi, jautājums, pieturzīmes, ja izlaists pakārtojuma vārds)
3. Izteicēja palīgteikums Izteicēja palīgteikums (atrašanās vieta teikumā, ievadītājvārdi, jautājums)
4. Apzīmētāja palīgteikums Apzīmētāja palīgteikums (atrašanās vieta teikumā, ievadītājvārdi, jautājums)
5. Papildinātāja palīgteikums Papildinātāja palīgteikums (atrašanās vieta teikumā, ievadītājvārdi, jautājums)
6. Apstākļa palīgteikumi Apstākļa palīgteikumi (veidi, ievadītājvārdi, jautājumi)
7. Bezjautājuma palīgteikumi Bezjautājuma palīgteikumi (ievadītājvārdi, piemēri, shēmas)
8. Vienlīdzīgi palīgteikumi Vienlīdzīgu palīgteikumu pazīmes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma virslocekļu palīgteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikuma priekšmeta un izteicēja palīgteikuma atšķiršana. Risinājuma soļos dota teikuma shēma.
2. Apzīmētāja, papildinātāja palīgteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apzīmētāja un papildinātāja palīgteikumu atšķiršana. Risinājuma soļos dota teikuma shēma.
3. Apstākļa palīgteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dažādu apstākļa palīgteikumu noteikšana. Risinājuma soļos dota teikuma shēma.
4. Bezjautājuma palīgteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Bezjautājuma palīgteikumu noteikšana. Risinājuma soļos dota teikuma shēma.
5. Dažādi palīgteikumu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dažādu palīgteikumu veidu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizā varianta labojums.
6. Dažādu palīgteikumu veidi 2. izziņas līmenis augsta 6p. Dažādu palīgteikumu veidu noteikšana saliktos pakārtotos teikumos ar vienu palīgteikumu (teikums dots bez pieturzīmēm). Risinājuma soļos dots pareizs pieturzīmju lietojums, teikuma shēma, palīgteikuma veids un jautājums, uz kuru palīgteikums atbild.
7. SPT ar diviem palīgteikumiem 2. izziņas līmenis augsta 4p. Dažādu palīgteikumu veidu noteikšana SPT ar diviem palīgteikumiem. Risinājuma soļos dota teikuma shēma un jautājumi, uz kuriem katrs palīgteikums atbild.
8. Palīgteikumu pakārtojums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Shēmai atbilstošā teikuma noteikšana. Risinājuma soļos dota pilna teikuma shēma (ar pakārtojuma vārdiem, palīgteikumu jautājumiem), dots katra palīgteikuma veids.
9. SPT ar dažādiem palīgteikumu veidiem 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Palīgteikuma veida noteikšana SPT bez pieturzīmēm. Risinājuma soļos dots teikums ar pieturzīmēm, teikuma shēma, jautājums, uz kuru palīgteikums atbild, palīgteikuma veids.
10. Palīgteikuma veids 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Dotā palīgteikuma saskatīšana vienā no diviem teikumiem. Risinājuma soļos doti abu teikumu palīgteikumu veidi.
11. Apstākļu palīgteikuma veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Dotā apstākļa palīgteikuma veida saskatīšana vienā no diviem teikumiem. Risinājuma soļos doti abu teikumu palīgteikumu veidi.
12. Bezjautājuma palīgteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Bezjautājuma palīgteikuma veida noteikšana. Risinājuma soļos dots palīgteikuma veids visiem varianta teikumiem.
13. Vienlīdzīgi palīgteikumi 2. izziņas līmenis augsta 6p. Vienlīdzīgu palīgteikumu saskatīšana SPT. Risinājuma soļos dota teikuma shēma, jautājumi, uz kuriem palīgteikumi atbild, un palīgteikumu veidi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Palīgteikumu veidu noteikšana 00:00:00 vidēja 4p. Dažādu palīgteikumu veidu noteikšana.
2. Palīgteikumu veidu noteikšana 00:00:00 vidēja 13p. Palīgteikumu veidu noteikšana SPT.