Apzīmētāja palīgteikums ir tāds palīgteikums, kas citā teikuma daļā – virsteikumā vai citā palīgteikumā – paskaidro lietvārdu vai tā nozīmē lietotu vārdu.
 
To ievada:
  • saikļi: ka, lai, vai
  • attieksmes vietniekvārdi (visos locījumos): kas, kurš, kura, kāds, kāda
  • apstākļa vārdi: cik, kad, kur, kā, kāpēc
 
Apzīmētāja palīgteikumu var ievadīt arī dažādas vārdu grupas, piemēram, no kurienes, uz kurieni, no kuriem utt.
Piemērs:
Karavadonis pats veda karaspēku atpakaļ pa tām pašām augstienēm, pa kurām bija atnācis.
TEO_04_piemers_aiz_vardu grupa.PNG
Apzīmētāja palīgteikuma atrašanās vieta teikumā:
Piemērs:
Pirmajā triecienā romiešiem bija tāds pārsvars, ka viņi ne tikai sakāva pretiniekus, bet arī vajāja tos līdz pat upei.
TEO_04_piemers_aiz_ka.PNG
 
Tie kartāgieši, kas atradās aizmugurē, romiešiem vēl nemaz nebija ieraugāmi.
TEO_04_piemers_starp_kas.PNG
Svarīgi!
Apzīmētāja palīgteikums vienmēr atrodas aiz vārda, kuru paskaidro.
Atsauce:
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. -Rīga : Lielvārds, 1997. - 176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 62. lpp.
Pēc Tita Līvija "Hannibals pret Romu"