Papildinātāja palīgteikums ir tāds palīgteikums, kas paskaidro citas teikuma daļas darbības vārdu.
Papildinātāja palīgteikums atbild uz jautājumiem: ko? kam? ar ko? par ko? no kā?
 
To ievada:
  • saikļi: ka, kaut, lai, vai, u.c.
  • attieksmes vietniekvārdi: kas, kurš, kura, kāds, kāda
  • apstākļa vārdi: cik, kad, kur, kā, kāpēc
 
Teikuma priekšmeta atrašanās vieta teikumā:
 
aiz virsteikumaTEO_02_piemers_aiz.PNG
starp virsteikuma vārdiemTEO_02_piemers_starp.PNG
pirms virsteikumaTEO_02_piemers_pirms.PNG
 
Pirms virsteikuma papildinātāja palīgteikums atrodas tādos gadījumos, ja autors vēlas palīgteikumā izteikto īpaši uzsvērt.
 
 
Hamilkars nevarēja samierināties ar to, ka zaudējis Sicīliju un Sardīniju.
 
ar ko nevarēja samierināties? - [ar to], ka zaudējis Sicīliju un Sardīniju
 
Visam, ko Hannibals uzsāka, līdzās stāvēja pārdabiski spēki.
kam stāvēja? - [tam], ko Hannibals uzsāka
 
Kam bija drosme, no tā nenovērsās arī veiksme.
no kā nenovērsās? - [no tā], kam bija drosme
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. -Rīga : Lielvārds, 1997. - 176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 64. lpp.
Pēc Tita Līvija "Hannibals pret Romu"