Apstākļa palīgteikumi paskaidro citā teikuma daļā izteiktas darbības apstākļus: vietu, laiku, veidu, mēru, cēloni, nolūku vai darbības nosacījumu.
 
Palīgteikuma veids
Pakārtojuma vārdi,
kas ievada palīgteikumu
Jautājumi, uz kuriem atbild
Piemērs
Vietas apstākļa
palīgteikums
kur, kurp, no kurienes, uz kurieni
 
kur?
kurp?
no kurienes?
uz kurieni?
Saguntieši cēla tur jaunu mūri, kur pāri sagrautajam mūrim nu bija vaļā ceļš uz pilsētu.
 
kur cēla? - [tur], kur pāri sagrautajam mūrim nu bija vaļā ceļš uz pilsētu
Laika apstākļa palīgteikums
iekams, kad, kamēr, kopš, līdz, līdzko, pirms, tikko, tiklīdz, tiklīdz kā
kad?
cik ilgi?
no kura laika?
līdz kuram laikam?
Saguntiešu vēstneši vēl nebija aizbraukuši, kad pienāca ziņa par Hannibala uzbrukumu viņu dzimtenei.
 
kad nebija aizbraukuši? - [tad], kad pienāca ziņa par Hannibala uzbrukumu viņu dzimtenei
Veida apstākļa palīgteikums
it kā, ka, kā, lai
kā?
kādā veidā?
Lietus un vējš tā sitās tieši sejā, ka vēja brāzmas kareivjus gāza no kājām.
 
kā sitās? - [tā], ka  vēja brāzmas kareivjus gāza no kājām
Mēra apstākļa palīgteikums
cik, ka, lai
cik?
kādā mērā?
Armijai ejot pāri Apenīniem, sacēlās tik briesmīga vētra, ka pat Alpos nebija ļaunāk.
 
cik briesmīga? - [tik], ka pat Alpos nebija ļaunāk
Cēloņa apstākļa palīgteikums
ka, tālab kā, tādēļ ka, tāpēc ka, tā kā
kāpēc?
kādēļ?
kālab?
Tā kā ceļš bija jāatbrīvo, saskaldot nogruvušos akmeņus, karavīri vispirms devās nocirst kādus lielākus kokus.
 
kādēļ [ar kādu nolūku] devās nocirst?- tā kā ceļš bija jāatbrīvo
Nolūka apstākļa palīgteikums
lai
 
kāpēc?
kādēļ?
kāda, nolūkam?
kādā nolūkā?
Saguntieši paši stājās sagruvušā mūra vietā un nedomāja ne soli atkāpties, lai ienaidnieks netiktu ne soli uz priekšu.
 
kādēļ nedomāja atkāpties? - [tādēļ], lai ienaidnieks netiktu ne soli uz priekšu
Nosacījuma apstākļa palīgteikums
ja
kādā gadījumā?
Hannibals šajā kalnu pārejā būtu cietis drausmīgu zaudējumu, ja nebūtu laikus nostiprinājis priekšējos un pēdējos pulkus.
 
kādā gadījumā būtu cietis? - [tādā], ja nebūtu laikus nostiprinājis priekšējos un pēdējos pulkus
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. -Rīga : Lielvārds, 1997. - 176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 66. - 82. lpp.