Ne visiem palīgteikumiem iespējams uzdot jautājumu.
Ir arī palīgteikumi bez jautājuma.
 
Palīgteikuma veids
Pakārtojuma vārdi, kas ievada palīgteikumu
Piemērs
Shēma
Pamatojuma palīgteikums
jo
Romieši bija sašutuši, jo uzvarētā Kartāga bez kāda iemesla uzdrošinājusies sākt pret viņiem karu.TEO_07_piemers_jo.PNG
Pieļāvuma palīgteikums
lai, lai arī, lai gan, kaut, kaut arī, kaut gan
No Sicīlijas Kartāga esot atteikusies pārsteidzīgi, kaut gan vēl varēja uzvarēt.TEO_pielavuma.PNG
Salīdzinājuma palīgteikums
jo - [jo], kā, nekā, it kā
Jo lielākas bija briesmas, jo aukstasinīgāks un mierīgāks bija Hannibals.TEO_07_piemers_pirms_jo.PNG
Seku palīgteikums
tā ka
Stāvākajās vietās ceļš līkumoja, tā ka gājējiem bija īpaši jāuzmanās.TEO_07_piemers_aiz_ta_ka.PNG
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. -Rīga : Lielvārds, 1997. - 176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 78. - 79. lpp.