Izteicēja palīgteikums atbild uz jautājumiem:
  • kas ir? kas bija? kas būs? kas nav? kas nebija? kas nebūs?
  • kāds ir? kāds bija? kāds būs? kāds nav? kāds nebija? kāds nebūs?
 
Izteicēja palīgteikumu ievada:
  • ka, lai
  • kas, kurš, kura, kāds, kāda
 
Izteicēja palīgteikums vienmēr atrodas aiz virsteikuma.
Piemērs:
Hannibals bija tas, kas Romai iedvesa bailes.
kas bija Hannibals? - [tas], kas Romai iedvesa bailes
 
TEO_03_piemers_aiz_kas.PNG
Izteicēja palīgteikums bieži paskaidro citas teikuma daļas izteicēju, kas izteikts ar vietniekvārdiem tas, , tie, tās vai viss.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. -Rīga : Lielvārds, 1997. - 176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 61. lpp.
Pēc Tita Līvija "Hannibals pret Romu"