Teikuma priekšmeta palīgteikums atbild uz jautājumu kas?.
 
To ievada:
  • saikļi: ja, ka, lai, vai, u.c.
  • attieksmes vietniekvārdi: kas, kurš, kura, kāds, kāda
  • apstākļa vārdi: cik, kad, kur, kā, kāpēc
  
Teikuma priekšmeta atrašanās vieta teikumā:
 
aiz virsteikumaTEO_02_piemers_aiz.PNG
starp virsteikuma vārdiemTEO_02_piemers_starp.PNG
pirms virsteikumaTEO_02_piemers_pirms.PNG
 
Teikuma priekšmeta palīgteikums bieži paskaidro citas teikuma daļas teikuma priekšmetu, kas izteikts ar vietniekvārdiem tas, , tie vai tās.
 
 
Likās, ka deg pats kalns ar visiem kokiem un krūmiem.
kas likās? - ka deg pats kalns ar visiem kokiem un krūmiem
 
Tie, kas piederēja vienkāršajai tautai, par konsulu vēlējās redzēt Terentiju Varronu.
 
 
kas vēlējās redzēt? - [tie], kas piederēja vienkāršajai tautai
 
Kas bēga, tas tika bez žēlastības vajāts.
 
 
kas tika vajāts? - [tas], kas bēga
 
Teikuma priekšmeta palīgteikums var sākties arī bez pakārtojuma vārda.
Tādā gadījumā komata vietā, kas atdala vienu teikuma daļu no otras, liekams kols vai domuzīme.
 
Likās pūniešus vadīja kāds neredzams spēks.kas likās? - [tas, ka] pūniešus vadīja kāds neredzams spēks
Likās,ka pūniešus vadīja kāds neredzams spēks.kas likās? - ka pūniešus vadīja kāds neredzams spēks
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. -Rīga : Lielvārds, 1997. - 176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 59. lpp.
Pēc Tita Līvija "Hannibals pret Romu"