Palīgteikums ir salikta teikuma atkarīgā daļa, kas paskaidro:
  1. virsteikumu;
  2. citu palīgteikumu.
 
Lielākajā daļā teikumu palīgteikums paskaidro kādu vienu vārdu virsteikumā vai citā palīgteikumā.
Piemērs:
Hannibals nezināja, kas ir goddevība.
ko nezināja? – [to], kas ir goddevība 
 
INF_piemers.bmp
Palīgteikuma veidu nosaka tieši pēc šī jautājuma.
Daudzu palīgteikumu jautājumi ir tieši tādi paši kā teikuma locekļiem.
Piemērs:
Hannibals nezināja, kas ir goddevība.
ko nezināja? – [to], kas ir goddevība
ko? – papildinātāja jautājums
Šajā piemērā atkarīgā daļa ir papildinātāja palīgteikums.
Katram no šiem palīgteikumiem ir tiem raksturīgi ievadītājvārdi, arī atrašanās vieta attiecībā pret virsteikumu ir saistīta ar palīgteikuma veidu.
Piemērs:
Apzīmētāja palīgteikums vienmēr atradīsies aiz vārda, kuru paskaidro.
Tad pienāca ziņa, ka no Romas ieradušies senāta pārstāvji.
kāda ziņa? - [tāda], ka no Romas ieradušies senāta pārstāvji
INF_piemers1.bmp
 
Cēloņa apstākļa palīgteikums, kuru ievada saiklis tā kā, vienmēr būs pirms virsteikuma.
Tā kā pilsētas aplenkums ieilga, pilsētā sāka trūkt pārtikas.
kādēļ sāka trūkt? - tā kā pilsētas aplenkums ieilga
INF_piemers2.bmp
Zīmējot teikuma shēmu, ar bultiņu virs teikuma daļām tiek norādīts, kura teikuma daļa paskaidro kādu citu teikuma daļu.
Virs bultiņas tiek rakstīts jautājums kopā ar vārdu, kuru palīgteikums paskaidro.
 
INF_piemers4.bmp
 
INF_piemers3.bmp
 
Pārskats par palīgteikumu veidiem
  
Palīgteikuma veids
Jautājumi, uz kuriem palīgteikumi atbild
Pakārtojuma vārdi, kas ievada palīgteikumu
Palīgteikuma atrašanās vieta attiecībā pret virsteikumu
Teikuma priekšmeta palīgteikumskas?
ja, ka, kad, kas, kur, kā, kāds, kāpēc, kurš, lai, vai
Aiz virsteikuma, starp virsteikuma vārdiem, pirms virsteikuma
Izteicēja palīgteikums
kas ir?
kāds ir?
kas nav?
kāds nav?
ka, kas, kāds, kurš
Aiz virsteikuma
Apzīmētāja palīgteikums
kāds?
kāda?
kurš?
kura?
cik, ka, kad, kas, kurš, kā, kāds, lai, vai
Aiz vārda, kuru paskaidro
Papildinātāja palīgteikums
ko?
kam?
par ko?
ar ko?
no kā?
cik, ka, kad, kas, kur, kurš, kā, kāds, kāpēc, lai, vai
Aiz virsteikuma, starp virsteikuma vārdiem; ja ir vēlēšanās palīgteikumā izteikto īpaši uzsvērt - pirms virsteikuma
Apstākļa palīgteikumi
  
  
Vietas apstākļa
palīgteikums
kur?
kurp?
no kurienes?
uz kurieni?
kur, kurp, no kurienes, uz kurieni
Aiz virsteikuma,  pirms virsteikuma; retāk - starp virsteikuma vārdiem
Laika apstākļa palīgteikums
kad?
cik ilgi?
no kura laika?
līdz kuram laikam?
iekams, kad, kamēr, kopš, līdz, līdzko, pirms, tikko, tiklīdz, tiklīdz kā
Aiz virsteikuma, starp virsteikuma vārdiem, pirms virsteikuma
Veida apstākļa palīgteikums
kā?
kādā veidā?
it kā, ka, kā, lai
Aiz virsteikuma, starp virsteikuma vārdiem, pirms virsteikuma
Mēra apstākļa palīgteikums
cik?
kādā mērā?
cik, ka, lai
Aiz virsteikuma
Cēloņa apstākļa palīgteikums
kāpēc?
kādēļ?
kālab?
ka, tālab kā, tādēļ ka, tāpēc ka, tā kā
Aiz virsteikuma;
izņēmums ir cēloņa apstākļa palīgteikums, kuru ievada saiklis tā kā - tas atrodas pirms virsteikuma
Nolūka apstākļa palīgteikums
kāpēc?
kādēļ?
kādam nolūkam?
kādā nolūkā?
lai
Aiz virsteikuma, starp virsteikuma vārdiem, pirms virsteikuma
Nosacījuma apstākļa palīgteikumskādā gadījumā?
ja
Aiz virsteikuma, starp virsteikuma vārdiem, pirms virsteikuma
 
Ne visiem palīgteikumiem iespējams uzdot jautājumu.
Ir arī palīgteikumi bez jautājumiem.
 
Palīgteikuma veids
Pakārtojuma vārdi, kas ievada palīgteikumu
Palīgteikuma atrašanās vieta attiecībā pret virsteikumu
Pamatojuma palīgteikums
jo
Aiz virsteikuma
Pieļāvuma palīgteikums
lai, lai arī, lai gan, kaut, kaut arī, kaut gan
Aiz virsteikuma, starp virsteikuma vārdiem, pirms virsteikuma
Salīdzinājuma palīgteikums
jo - [jo], kā, nekā, it kā
Pirms virsteikuma, ja ievada jo; aiz virsteikuma visi pārējie
Seku palīgteikums
tā ka
Aiz virsteikuma
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. -Rīga : Lielvārds, 1997. - 176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 59. - 82. lpp.