Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vietniekvārds - dzimte, skaitlis, locījums Vietniekvārda gramatiskās kategorijas: dzimte, skaitlis, locījums.
2. Personas vietniekvārdi Vietniekvārdu grupas un locījums.
3. Atgriezeniskais vietniekvārds Atgriezeniskais vietniekvārds.
4. Piederības vietniekvārdi Piederības vietniekvārdi.
5. Norādāmie vietniekvārdi Norādāmie vietniekvārdi.
6. Jautājamie vietniekvārdi Jautājamie vietniekvārdi.
7. Attieksmes vietniekvārdi Attieksmes vietniekvārdi.
8. Nenoteiktie vietniekvārdi Nenoteiktie vietniekvārdi.
9. Noteiktie vietniekvārdi Noteiktie vietniekvārdi.
10. Noliegtie vietniekvārdi Noliegtie vietniekvārdi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vietniekvārda dzimte, skaitlis, locījums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzraksti iekavās minēto vietniekvārdu teikumā iederīgā formā!
2. Vietniekvārda lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 13p. Iekavās minēto vietniekvārdu uzraksti teikumā iederīgā formā!
3. Vietniekvārdu noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izrakstot jāievēro vietniekvārdu secība tekstā un teikumā minētā vārda forma!
4. Vietniekvārdu noteikšana. Vietniekvārda pamatformas veidošana. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izraksti no teksta vietniekvārdu un pārveido to pamatformā!
5. Vietniekvārds 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vietniekvārda grupas un gramatisko kategoriju noteikšana.
6. Vietniekvārdu grupu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izraksti neiederīgo vārdu!
7. Vietniekvārds 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Vietniekvārdu noteikšana. Vietniekvārdu grupu noteikšana.
8. Vietniekvārds 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vietniekvārdu, kas pieder vairākām grupām, noteikšana.
9. Vietniekvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vietniekvārdu pareizrakstība.
10. Pieturzīmju lietojums teikumos ar attieksmes vietniekvārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārraksti teikumu, liekot komatu pirms attieksmes vietniekvārda, kas ievada palīgteikumu!

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vietniekvārds 00:00:00 vidēja 31p. Vietniekvārdu noteikšana. Grupas un kategorijas noteikšana. Pareizrakstība.