Piederības vietniekvārdi norāda uz piederību kādai personai.
Mans brālis sporto.
Tava māsa dzied.
Savs darbs jāpadara.
 
Piederības vietniekvārdi mans, mana norāda uz piederību vienskaitļa 1. personai.
Mana glezna.
 
Piederības vietniekvārdi tavs, tava norāda uz piederību vienskaitļa 2. personai.
Tava vēstule.
 
Piederības vietniekvārdi savs, sava norāda uz piederību jebkurai vienskaitļa vai daudzskaitļa personai.
Es kārtoju savu istabu.
Tu kārto savu istabu.
Viņš kārto savu istabu.
Viņa kārto savu istabu.
Mēs kārtojam savu istabu.
Jūs kārtojat savu istabu.
Viņi kārto savu istabu.
Viņas kārto savu istabu.
 
Lai norādītu piederību daudzskaitļa 1. personai, tiek lietota personas vietniekvārda mēs daudzskaitļa ģenitīva forma mūsu.
Mūsu klase ir draudzīga.
 
Lai norādītu piederību daudzskaitļa 2. personai, tiek lietota personas vietniekvārda jūs daudzskaitļa ģenitīva forma jūsu.
Jūsu darbs ir vislabākais.
 
Lai norādītu piederību daudzskaitļa un vienskaitļa 3. personai, tiek lietota šo personas vietniekvārdu ģenitīva forma – viņa, viņas, viņu.
Zēns zīmē. Viņa zīmējumā ir daudz bērnu.
Meitene zīmē. Viņas zīmējumā ir daudz bērnu.
Viņu zīmējumos ir daudz bērnu.
 
Ja piederības vietniekvārdi tavs un jūsu tiek lietoti vēstulē, tad šie vietniekvārdi rakstāmi ar lielo burtu – Tavs, Jūsu.