Atgriezeniskais vietniekvārds sevis ir attiecināms uz visām trim personām gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī.
Atgriezeniskais vietniekvārds nemainās ne skaitlī, ne dzimtē.
Piemērs:
Viņa lasa sev zemenes.
Viņš lasa sev zemenes.
Mēs lasām sev zemenes.
 
Es sevi redzu spogulī.
Tu sevi redzi spogulī.
Viņas sevi redz spogulī.
  
Es meklēju kļūdas sevī.
Jūs meklējat kļūdas sevī.
Viņi meklē kļūdas sevī. 
Atgriezeniskajam vietniekvārdam ir tikai 5 locījumi.
  
locījums
vietniekvārda forma
N
-
Ģ
sevis
D
sev
A
sevi
I
ar sevi
L
sevī
V
-
  
Atsauce:
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 222 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 154. – 156. lpp.
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. – 196. lpp. :il. - izmantotā literatūra: 41. - 43. lpp.