Personu vietniekvārdi nosauc personas, kas stāsta vai par kurām runā.
Ir pirmās, otrās un trešās personas vietniekvārdi vienskaitlī un daudzskaitlī.
 
persona
vienskaitlis
daudzskaitlis
I persona
es
mēs
II persona
tu
jūs
III persona
viņš, viņa
viņi, viņas
 
Personas vietniekvārdi ir lokāmi.
Vietniekvārdus viņš un viņa loka pēc 1. un 4. deklinācijas parauga.

Savdabīgi loka vietniekvārdus es, mēs, tu, jūs.
  
locījums
vienskaitlis
daudzskaitlis
N
es, tu
mēs, jūs
Ģ
manis, tevis
mūsu, jūsu
D
man, tev
mums, jums
A
mani, tevi
mūs, jūs
I
ar mani, ar tevi
ar mums, ar jums
L
manī, tevī
mūsos, jūsos
V
-
-
 
Vēstulēs un dažādos dokumentos, piemēram, iesniegumos, 2. personas vietniekvārdi tu un jūs rakstāmi ar lielo burtu – Tu, Jūs.
 
Ar lielo burtu lietišķajos rakstos jāraksta arī citas šo vietniekvārdu locījumu formas.
Vēlos Jums pateikt paldies [..].
Sen Tevi neesmu saticis [..].
 
Atsauce:
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 222 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 148. – 154. lpp.
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. – 196. lpp. :il. - izmantotā literatūra: 37. - 40. lpp.