Vietniekvārdi ir patstāvīgi, lokāmi vārdi, ko lieto lietvārdu, īpašības un skaitļa vārdu vietā.
Piemērs:
Zēns (lietvārds) raksta. – Viņš lasa.
Saulains (īpašības vārds) laiks. – Tāds laiks.
Divi (skaitļa vārds) skrien. – Abi skrien.
 
Lielākajai daļai vietniekvārdu ir:
  • sieviešu dzimte – viņa, katra, tāda, abas;
  • vīriešu dzimte – viņš, katrs, tāds, abi.
 
Kā arī lielākajai daļai vietniekvārdu ir:
  • vienskaitlis – es, viņš, daža, cits;
  • daudzskaitlis – mēs, viņi, dažas, citi.
 
Vietniekvārdus parasti loka vīriešu dzimtē kā 1. deklinācijas lietvārdu, sieviešu dzimtē kā 4. deklinācijas lietvārdu.
 
Vīriešu dzimtes vietniekvārdu locīšana.
 
locījums
vienskaitlis
daudzskaitlis
nominatīvs kas?
viņš
viņi
ģenitīvs kā?
viņa
viņu
datīvs kam?
viņam
viņiem
akuzatīvs ko?
viņu
viņus
instrumentālis ar ko?
ar viņu
ar viņiem
lokatīvs kur?
viņā
viņos
vokatīvs -!
-
-
 
Sieviešu dzimtes vietniekvārdu locīšana.
  
locījums
vienskaitlis
daudzskaitlis
N
viņa
viņas
Ģ
viņas
viņu
D
viņai
viņām
A
viņu
viņas
I
ar viņu
ar viņām
L
viņā
viņās
V
-
-