Attieksmes vietniekvārdi ir kas, kurš, kura, kāds, kāda.

Lai atšķirtu jautājamo vietniekvārdu no attieksmes vietniekvārda, jānosaka vietniekvārda veicamā darbība teikumā.
Ja vietniekvārds ievada jautājuma teikumu, tas ir jautājamais vietniekvārds.
Ja vietniekvārds ievada palīgteikumu, tas ir attieksmes vietniekvārds.
 
Kas slēpjas tumsā?
kas - jautājamais vietniekvārds
 
Es nezināju, kas slēpās baisajā tumsā.
kas
- attieksmes vietniekvārds
 
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. – 196. lpp.: il. - izmantotā literatūra: 52. – 54. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 222 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 165. – 167. lpp.